Kolejne porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim i Politechniką Gdańską

Poniedziałek, 15 lutego 2016 (12:18)

Wspólne programy i projekty Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego i Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej będą efektem obecnie podpisanego porozumienia o współpracy obu wydziałów. Beda one dotyczyć języka Blender i głębokiej rzeczywistości wirtualnej.

Zdjęcie

Zdjęcie ilustracyjne /123RF/PICSEL
Zdjęcie ilustracyjne
/123RF/PICSEL

Łączenie we wspólnych projektach wydziałów PG i UG trwa - podpisano kolejne, trzecie już porozumienie o współpracy, dotyczące wydziałów: Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji Politechniki Gdańskiej.

Porozumienie zakłada ich oba wydziały będą wymieniały się doświadczeniami i wiedzą, poprowadzą wspólne projekty i zaczną tworzyć wspólne programy - zarówno dotyczące grantów krajowych, jak i międzynarodowych, ponieważ umowa dotyczy również wspólnego ubiegania się o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Chodzi przy tym o zagadnienia, które mogą być objęte finansowaniem ze źródeł wewnętrznych i zewnętrznych m.in. z dotacji krajowych, funduszy strukturalnych i programów międzynarodowych.

Reklama

Umowa obejmie także możliwości wspólnego kształcenia studentów - będą mogli uczestniczyć w wykładach przewidzianych w programie studiów wydziału drugiej uczelni, a także w działalności jej studenckich kół naukowych oraz w innych przedsięwzięciach o charakterze dydaktycznym i naukowym tam organizowanych.

Inicjatorzy współpracy - dr inż. Jacek Lebiedź z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG oraz dr Piotr Arłukowicz z Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UG mają w swoim dorobku realizację istotnych programów naukowych o zasięgu międzynarodowym. Dr Lebiedź jest kierownikiem Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP), powstałego rok temu na Politechnice Gdańskiej, umożliwiającego tzw. głębokie zanurzenie się w rzeczywistość wirtualną. Z kolei dr Arłukowicz jest twórcą Polskiego Kursu Blendera (zestawu poradników wideo na temat pracy w Blenderze, programie do grafiki i animacji 3D) i jednym z dwóch w Polsce certyfikowanych trenerów tego środowiska służącego do modelowania, wizualizacji i animacji scen trójwymiarowych (Blender Foundation Certified Trainer). W ramach współpracy wydziałów planowana jest adaptacja Blendera do jaskini rzeczywistości wirtualnej znajdującej się w LZWP.

Jest to kolejne porozumienie o współpracy Uniwersytetu Gdańskiego z wydziałem Politechniki Gdańskiej. Wcześniej została podpisana umowa w sprawie utworzenia konsorcjum "Matematyka i Fizyka dla Pomorza" pomiędzy Wydziałem Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej.

MW

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Biznes i nauka

Zobacz również

  • Antybiotyki mogą wspomagać bakterie

    Według najnowszych badań naukowców angielskich, antybiotyki mogą, zamiast uszkadzać błonę komórkową bakterii, zadziałać jako czynnik selekcyjny, umożliwiający w przyspieszonym tempie stworzenie... więcej