Premier powołała Radę ds. Innowacyjności. Przewodniczącym został Mateusz Morawiecki

Poniedziałek, 11 stycznia 2016 (10:19)

Premier Beata Szydło powołała Radę ds. Innowacyjności, której zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorców, szukanie nowych rozwiązań i inicjowanie działań mających na celu rozwój i tworzenie przewagi konkurencyjnej rodzimej gospodarki, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym dobrem na światowych rynkach.

Zdjęcie

Mateusz Morawiecki, wicepremier, fot. Aleksandra Szmigiel-Wisniewska/REPORTER /&nbsp
Mateusz Morawiecki, wicepremier, fot. Aleksandra Szmigiel-Wisniewska/REPORTER
/ 

- Państwo ma do odegrania bardzo poważną rolę we wspieraniu innowacyjności, dlatego chcemy być inwestorem w projektach innowacyjnych - powiedział w poniedziałek wicepremier, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, inaugurując powołanie międzyresortowej Rady ds. Innowacyjności.

Konkurencyjność polskiej gospodarki zależy głównie od inwestycji w innowacje, które - dzięki uruchamianym właśnie mechanizmom - staną się motorem zmian nie tylko technologicznych, ale przede wszystkim społecznych. Chcemy efektywnie zainwestować ponad 16 mld euro przeznaczonych na innowacje w krajowych i regionalnych programach oraz rodzimego kapitału, aby polskie produkty stały się cenionym i poszukiwanym dobrem na światowych rynkach. W tym celu premier Beata Szydło powołała Radę ds. Innowacyjności. Od dziś innowacyjna gospodarka staje się strategicznym zadaniem państwa.

Reklama

W skład Rady ds. Innowacyjności wchodzą: Mateusz Morawiecki - wicepremier, minister rozwoju (Przewodniczący Rady), prof. Piotr Gliński - wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego, Jarosław Gowin - wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, Anna Streżyńska - minister cyfryzacji oraz Dawid Jackiewicz, minister skarbu. Gremium to będzie inicjować działanie oraz proponować rozwiązania, które pozwolą aktywnie wspierać przedsiębiorców w poszukiwaniu nowych produktów i procesów oraz angażować polski kapitał, a w konsekwencji przyczyniać się do tworzenia przewag konkurencyjnych naszej gospodarki. 

Pierwszym zadaniem Rady będzie skoordynowanie instrumentów polityki proinnowacyjnej, by zbudować nowe "połączenia neuronowe" pomiędzy strategicznymi programami i instrumentami finansowymi, które dziś nie są ze sobą powiązane. Następnie, zostanie opracowany system zachęt dla przedsiębiorców i przedstawicieli świata nauki, które mają przyczynić się do wzrostu wydatków przeznaczanych na działalność badawczo-rozwojową. Dopełnieniem będzie aktywne wpływanie na politykę zamówień publicznych, która uwzględni atrakcyjne rozwiązania, produkty i procesy powstałe w oparciu o wprowadzone instrumenty. Pierwsze efekty pracy zostaną przedstawione za sto dni.

- Prawdziwie innowacyjne gospodarki to gospodarki, gdzie jest znakomita współpraca pomiędzy nauką, biznesem i państwem. Wierzymy w to, że również państwo ma do odegrania bardzo poważną rolę w tym zakresie i chcemy tę rolę odegrać. Chcemy tego wsparcia różnym firmom innowacyjnym udzielać i zobowiązujemy się do tego, że tak będzie wyglądała nasza współpraca z nimi w tym zakresie - podkreślił Morawiecki.

Wszystkie planowane przez Radę działania, będą szeroko konsultowane z przedsiębiorcami, przedstawicielami świata nauki, samorządami - polskim wehikułem nowoczesnej gospodarki.

Start in Poland

Innowacje powstają nie tylko w dużych przedsiębiorstwach. Zazwyczaj te najbardziej rewolucyjne rodzą się w małych firmach, np. technologicznych. StartInPoland to instrument mający na celu wykorzystanie potencjału finansowego i potrzeb rozwojowych spółek skarbu państwa oraz średnich i dużych firm z polskim kapitałem. Z jednej strony ma on służyć poszukiwaniu odpowiedzi na wyzwania technologiczne czy procesowe, jakie stoją przed czempionami polskiej gospodarki. Z drugiej - wsparciu startujących, kreatywnych przedsiębiorców. Zbudowany w ten sposób program akceleracyjny pozwoli wykorzystać istniejącą już infrastrukturę, potencjał zdolnych i  głodnych sukcesów ludzi dla wzmocnienia polskiej gospodarki. Za sto dni zostanie wskazane usytuowanie i wysokość funduszu oraz ogłoszone będą pierwsze konkursy.

Wspieranie innowacyjności - zmiany w ustawie

Celem ustawy jest zniesienie barier prawnych, które ograniczają rozwój innowacji. Będzie ona miała charakter horyzontalny, to znaczy zmieni przepisy w wielu innych ustawach. Opracowanie katalogu przepisów wymagających zmiany poprzedzą szerokie konsultacje społeczne. Ich efektem będzie "Biała księga innowacji", która zostanie wykorzystana w cyklu prac legislacyjnych. Na "100 dni" rządu zostaną przygotowane założenia do ustawy, a właściwy projekt będzie gotowy do końca roku.

Przed przygotowaniem projektu ustawy horyzontalnej, przedstawiony zostanie projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu innowacyjności. Uwzględniony zostanie w nim m.in. system zachęt podatkowych ułatwiających przedsiębiorcom inwestowanie w innowacje, a do oceny skutków regulacji (tzw. OSR-ów) zostanie dodany punkt dotyczący wpływu regulacji na poziom innowacyjności gospodarki.

- Mówimy też często, żeby pieniądze, które pozyskujemy z budżetów centralnych, z budżetów unijnych czy samorządowych, żeby ich nie wydawać, tylko je inwestować. To jest bardzo ważna semantyczna różnica, że chcemy być raczej inwestorem, niż tylko wydawać te pieniądze, chcemy być akuszerem projektów innowacyjnych raczej niż tylko księgowym - mówił wicepremier.

- Chcemy naprawdę rozpocząć nowe podejście do tego, jakże ważnego tematu, który będzie determinował nasz sukces gospodarczy, sukces tego, czy uda nam się wyrwać z pułapki średniego rozwoju czy nie - dodał.

Programy "pierwszej prędkości"

Przeprowadzone zostaną przeglądy krajowych inteligentnych specjalizacji (KIS) oraz opracowane plany modyfikacji konkursów (np. w PARP) pod kątem wprowadzenia: programów strategicznych "pierwszej prędkości", uruchomienia programu z krótką ścieżką aplikacyjną i elastycznym modelem wdrożenia dla przedsiębiorców.

Założeniem jest, by w ciągu roku rozpocząć wdrażanie programów wspierających najważniejsze dziedziny z punktu widzenia innowacyjności gospodarki (programy "pierwszej prędkości").

Źródło: PAP/MIR

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Biznes i nauka

Zobacz również

  • 5 samochodów = tona odzyskanego plastiku

    Gdyby zgodnie z przepisami przetworzyć 5 samochodów, pozwoliłoby to odzyskać prawie tonę tworzyw sztucznych - wynika z badań Stena Recycling, lidera w dziedzinie kompleksowych rozwiązań... więcej