Stopnie naukowe za wdrożenia

Poniedziałek, 4 stycznia 2016 (10:32)

Resort nauki i szkolnictwa wyższego przygotowuje ustawę, umożliwiającą uzyskanie stopni naukowych za dokonane wdrożenia.

Zdjęcie

Resort nauki i szkolnictwa wyższego przygotowuje ustawę, umożliwiającą uzyskanie stopni naukowych za dokonane wdrożenia /123RF/PICSEL
Resort nauki i szkolnictwa wyższego przygotowuje ustawę, umożliwiającą uzyskanie stopni naukowych za dokonane wdrożenia
/123RF/PICSEL

Jak poinformował Sejm, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) Piotr Dardziński resort przygotowuje ustawę o nadawaniu stopni naukowych za "wdrożenie istotnych rozwiązań w innowacyjnych" i wprowadzających nowoczesne technologie do polskiego przemysłu

Jak powiedział na posiedzeniu sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii wiceminister Dardziński, będzie się można doktoryzować i habilitować "nie tylko na podstawie publikacji, ale także na podstawie wdrożeń"

Reklama

Według resortu podobne rozwiązania choć "rewolucyjne" stosują już Duńczycy i Niemcy, mają też być wprowadzone w Hiszpanii. Wprowadzenie takich rozwiązań w Polsce ma umożliwić polskim badaczom "przeorientowanie się z paradygmatu cytowań i publikacji - na paradygmat przygotowywania wynalazków i prowadzenia badań" - zauważył wiceminister

Projekt nowej ustawy jest obecnie w fazie koncepcyjnej i MNiSW chce skonsultować go z ośrodkami akademickimi i naukowymi, zaś już obecnie współczynnik wdrożeń ma odgrywać większą rolę w procesie parametryzacji, stanowiącym ocenę uczelni i jednostek badawczych. Ma to spowodować, aby orientowały sie one nie tylko na dydaktykę i prowadzenie badań podstawowych, ale także "miały korzyść z tego, że w murach uczelni pracują akademicy, dokonujący wynalazków, które następnie są wdrażane" - stwierdził wiceminister MNiSW.

Podobne zmiany miałyby objąć także centra transferu technologii i inkubatory przedsiębiorczości, działające przy większości polskich uczelni. Według resortu nauki bowiem utrzymywane są one ze środków grantowych i jeśli grant zdobędzie np. centrum transferu technologii wówczas stworzony przezeń zespół badawczy nie będzie przygotowywał projektów biznesowych, bowiem istnieje on tak długo, jak działa grant. W efekcie centra takie często zmieniają kadry. Resort nauki chce więc spowodować aby "bardziej profesjonalna kadra" dłużej pozostawała w centrach i komercjalizowała badania

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opracuje też osobną "horyzontalną ustawę innowacyjną". Ma ona przeprowadzić zmiany systemowe, które przyspiesza procesy badawczy, wdrożeniowy i komercjalizację, co będzie wymagało zmiany także i innych ustaw

B.D.

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Biznes i nauka

Zobacz również

  • Firmy technologiczne wchodzą na rynek finansowy bocznymi drzwiami

    Coraz częściej tradycyjne instytucje finansowe wyrażają obawy o wejście wielkich graczy technologicznych jak Apple, Amazon czy Facebook na ich terytorium. Ci raczej nie śpieszą się jednak z... więcej