Uruchomiona nowa edycja programu Canaletto

Piątek, 8 stycznia 2016 (06:00)

W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisano protokół nowego programu Wykonawczego Canaletto na lata 2016-2018. Program przewiduje wspólne badania i wymianę naukowców. Jako pierwsze wybrano 10 projektów.

Zdjęcie

Nową edycję programu Canaletto na lata 206-2018 podpisał ambasador Włoch, Alessandro de Pedys i sekretarza stanu w MNiSW, Aleksander Bobko /123RF/PICSEL
Nową edycję programu Canaletto na lata 206-2018 podpisał ambasador Włoch, Alessandro de Pedys i sekretarza stanu w MNiSW, Aleksander Bobko
/123RF/PICSEL

Protokół dotyczący nowej edycji programu Canaletto na lata 206-2018, podpisał ambasador Włoch, Alessandro de Pedys i sekretarza stanu w MNiSW, Aleksander Bobko.

Program Canaletto obejmuje polsko-włoskie programy badawcze i prowadzoną w ich zakresie wymianę naukowców. Konkurs został ogłoszony w kwietniu 205 i wybrano w jego trakcie 10 projektów badawczych z równych dziedzin nauki. W trakcie spotkania stwierdzono iż Polska i Włochy mogą rozpocząć współpracę szczególnie w sektorze badań kosmicznych.

Reklama

Wybrane projekty to:

1. Projektowanie selektywnych  czynników chelatowych w celu  ochrony przed zaburzeniami  neurodegenaracyjnymi  wywołanymi jonami metali (Universita di Padova- Wydział Farmaceutyczny z OAM, Uniwersytet  Medyczny we Wrocławiu)

2. Naturalne związki dostarczane in  ovo w celu poprawy zdrowia,  wydajności i jakości mięsa kur  różnych typów użytkowych i o różnym pochodzeniu utrzymywanych w odmiennych warunkach środowiskowych. (Wydział Hodowli i  Biologii Zwierząt, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy - Università degli Studi del Molise)

3. Optymalizacja materiałów bazujących na nanocząstkach fluorków domieszkowanych jonami Nd3 i współdomieszkowanych jonami Nd3, Yb3  w postaci układów koloidalnych do bezkontaktowych, luminescencyjnych nanotermometrów. (Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN - Universita' degli studi di Verona)

4. Opracowanie nowych metod  NMR w badaniach białek nieustrukturaklizowanych (Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego -CERM/Università degli Studi di Firenze)

5. Genotoksyczność indukowana metylortęcią w ludzkich komórkach iPS podczas różnicowania neuronalnego (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN - Università degli Studi di Milano)

6. Interferometria elektronowa z wykorzystaniem mikroskopii bramki skanującej w grafenie (Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, AGH - CNR)

7. Badanie oddziaływania ligandów z receptorem β2 adrenergicznym zawieszonym w nanodyskach błon biologicznych (Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny w Lublinie - Università di Bologna)

8. Spektroskopia Hadronów Lekkich Kwarków - LiQuHaS, Light Hadron Spectroscopy - LiQuHaS (Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN - INFN-Genova)

9. Wieloczynnikowe badania kluczowych markerów implantacji zarodka u człowieka i zwierząt domowych: potencjalne negatywny wpływ czynników środowiskowych (Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN - Universita di Siena)

10. Zaprojektowanie i implementacja metod do integracji danych z eksperymentów  analizy zmienności liczby kopii (CNV) z ekspresją genów (GE) oraz sieciami interakcji białko-białko (PPI) (Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska - CNR)

B.D.

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Biznes i nauka

Zobacz również

  • Będą doktoraty i habilitacje wdrożeniowe, środowisko protestuje

    Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy dotyczący stopni naukowych i programu dotyczącego doktoratów i habilitacji wdrożeniowych. Protestuje środowisko naukowe zarzucając MNiSW całkowity brak... więcej