26 mln zł z UE na dwa projekty Uniwersytetu Gdańskiego

Poniedziałek, 7 listopada 2016 (09:39)

Rozbudowa Wydziału Matematyki i Informatyki w kierunku wprowadzenia studiów praktycznych oraz laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej - to dwa projekty na które Uniwersytet Gdański otrzymał 26 mln zł dotacji z w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020.

Zdjęcie

Podpisanie umów o dofinansowanie dla UG. Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego /&nbsp
Podpisanie umów o dofinansowanie dla UG. Fot. Materiały Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
/ 

Zarząd Województwa Pomorskiego wybrał do dofinansowania 6 projektów w ramach konkursu na Działanie 4.2 Infrastruktura prowadzących kształcenie o profilu praktycznym RPO WP na lata 2014-2020. Celem było stworzenie warunków do wprowadzenia na uczelniach studiów o profilu zawodowym, co oznacza ich dostosowanie do potrzeb gospodarki. Wśród uczelni, które otrzymały dofinansowanie, znalazły się Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Morska w Gdyni oraz Akademia Pomorska w Słupsku. Otrzymały one 70,4 mln zł dofinansowania, z czego 54,3 mln zł pochodzi z funduszy unijnych.

W ramach projektu "Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym" planowana jest budowa nowego budynku Instytutu Informatyki wraz z wyposażeniem. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na I kwartał 2017 roku, a zakończenie - na koniec roku 2018.

Reklama

W ramach projektu "Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym" zaplanowano adaptację i wyposażenie pomieszczeń. Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej, które powstanie w ramach inwestycji, będzie wyposażane w sprzęt studyjny do rejestracji obrazu i dźwięku oraz sprzęt komputerowy do ich obróbki i montażu. Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowano na I kwartał 2017 roku, a zakończenie - na początku roku 2018.

MW

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Euro na innowacje

Zobacz również

  • Łódzka fabryka innowacji

    Łódzka – największa na świecie – należąca do P&G fabryka Gillette zajmuje 190 tys. m2, czyli powierzchnię równą 27 boiskom piłkarskim, zatrudnia 1200 osób, nie generuje odpadów i wciąż... więcej