500 mln zł na innowacyjne "Linie Pilotażowe"

Już wkrótce ruszy trzecia edycja konkursu "Demonstrator" - z nowymi zasadami naboru i pod nową nazwą "Linie Pilotażowe". Tym razem konkurs skierowany jest wyłącznie do dużych przedsiębiorstw, które powalczą o dofinansowanie na projekty badawczo-rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej.

Zdjęcie

500 mln zł na innowacyjne "Linie Pilotażowe" /© Panthermedia
500 mln zł na innowacyjne "Linie Pilotażowe"
/© Panthermedia

Fundusze z NCBR pozwolą przedsiębiorcom wypróbować nowatorskie rozwiązania przed ich wprowadzeniem na rynek, ograniczając ryzyko i ułatwiając dalsze prace nad prototypami. Programem zostaną objęte przedsięwzięcia, które dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R przyczynią się do poprawy poziomu innowacyjności polskich firm.

Alokacja przewidziana na konkurs "Linie Pilotażowe" to 500 mln zł, z czego 50 mln zł trafi do projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim, a 450 mln zł do firm zlokalizowanych poza nim. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, czyli do wprowadzenia ich do własnej działalności gospodarczej, udzielenia licencji lub sprzedaży praw do wyników projektów innemu przedsiębiorcy.

Reklama

- Aktywizowanie przedsiębiorców, by angażowali się w działalność badawczo-rozwojową oraz dążenie do efektywnej współpracy przedstawicieli środowiska naukowego i biznesowego jest naszym priorytetem. W ramach tego programu stawiające na inteligentny rozwój, innowacyjne firmy dostaną wsparcie na realizację najbardziej obiecujących projektów - mówi Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Do ogłoszonego właśnie konkursu w Poddziałaniu 1.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój mogą przystąpić wyłącznie duże przedsiębiorstwa. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w konkursie wynosi 30 mln zł. Zgłaszane pomysły powinny wpisywać się w Krajową Inteligentną Specjalizację, obejmować wyłącznie prace rozwojowe związane z tworzeniem linii pilotażowej oraz dotyczyć innowacji produktowej i/lub procesowej.

- "Linie Pilotażowe" są kluczem do zdobycia skutecznej przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorców. Laureaci tego konkursu będą mogli przetestować nowatorskie rozwiązania w praktyce, a ich prace zostaną zwieńczone stworzeniem prototypów nowych technologii i produktów. Fundusze z NCBR mają więc zapewnić szybszy transfer wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki gospodarczej - mówi prof. Maciej Chorowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Wnioski pod względem naukowo - technologicznym oraz w zakresie gospodarczo - biznesowym ocenią niezależni eksperci. Wezmą oni pod uwagę m.in. skład zespołu badawczego oraz zasoby techniczne wnioskodawcy, zapotrzebowanie rynkowe, opłacalność wdrożenia, nowość rezultatów projektu czy ochronę praw własności intelektualnej. Premiowane będą projekty zakładające wdrożenie wyników badań na terenie Polski.

Nabór wniosków potrwa od 6 lipca 2016 r. do 31 października 2016 r. i po raz pierwszy w tym programie będzie podzielony na etapy. Według nowych zasad naboru każdy etap konkursu będzie obejmował nabór wniosków o dofinansowanie w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów wybranych i niewybranych do dofinansowania.

W poprzednich dwóch edycjach konkursu 1.1.2 PO IR NCBR wyróżnił w sumie 52 projekty, w tym m.in. system wsparcia produkcji filmowej, elektryczną lokomotywę wielosystemową, zrobotyzowaną linię do konfekcjonowania produktów, technologię łączenia tworzyw sztucznych czy e-system wspierający diagnostykę chorych na padaczkę. Więcej informacji o nowej edycji konkursu znajdą Państwo na stronie NCBR.

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Euro na innowacje

 

Zobacz również

  • Nowy grant ERC dla polskiej badaczki

    Prestiżowy Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) na badania nad ludzkimi emocjami otrzymała dr hab. Ewelina Knapska z Instytutu Biologii... więcej