Ponad 890 mln zł dla uczelni

Środa, 2 marca 2016 (12:14)

W 2016 roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeprowadzi siedem konkursów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na które łącznie przeznaczy 892 mln zł. Nabór wniosków do pierwszego z nich - "Nowych Programów Kształcenia" - ruszy już w kwietniu. Objęte nim działania mają na celu dopasowanie oferty uczelni do potrzeb społeczno-gospodarczych.

Zdjęcie

Ponad 890 mln zł dla uczelni /123RF/PICSEL
Ponad 890 mln zł dla uczelni
/123RF/PICSEL

Zgodnie przyjętymi przez NCBR planami na ten rok, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój uczelnie będą mogły ubiegać się o środki m.in. na prowadzenie interdyscyplinarnych studiów doktoranckich, umiędzynarodowienie programów nauczania oraz podnoszenie kluczowych kompetencji zarówno wśród studentów, jak i kadry.

Pierwszy ogłoszony przez NCBR konkurs, o budżecie 200 mln zł, stawia za priorytet dostosowanie programów kształcenia do potrzeb gospodarki, społeczeństwa i rynku pracy. Projekty będą uwzględniały potrzeby poszczególnych województw, określone w Regionalnych Strategiach Innowacji. Istotą "Nowych Programów Kształcenia" jest współpraca uczelni z pracodawcami, polegająca na włączaniu ich w proces przygotowania i realizację projektu.

Reklama

- Efektywna współpraca uczelni z przedsiębiorcami w zakresie kształcenia studentów jest niezwykle ważna dla rozwoju kraju. Dobrze wykształceni, posiadający odpowiednie kompetencje absolwenci stanowią siłę napędową gospodarki, która może stać się bardziej innowacyjna, jeśli odpowiednio wykorzystamy potencjał młodego pokolenia - mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego dr Piotr Dardziński. - Myśląc o przyszłości Polski, dbamy o to, by studia dawały nie tylko solidne umiejętności, ale również możliwość sprawnego rozpoczęcia aktywności zawodowej, niezależnie od kierunku studiów czy poziomu wykształcenia - podkreśla wiceminister Dardziński.

W konkursie "Nowe Programy Kształcenia" uczelnie mogą zgłaszać projekty dotyczące utworzenia i realizacji nowych kierunków studiów lub adaptacji istniejących już programów do aktualnych potrzeb społeczno-gospodarczych. Realizowane projekty będą musiały obejmować cały cykl kształcenia, t.j. studia pierwszego lub drugiego stopnia bądź jednolite studia magisterskie, co ma zapewnić jak najlepsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy.

- W dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości uczelnie powinny odpowiednio reagować na zmiany zachodzące w gospodarce i na rynku pracy, a przedsiębiorcy korzystać z możliwości współtworzenia programów studiów, dzięki czemu na rynku pojawi się więcej specjalistów dobrze przygotowanych do pracy w danej dziedzinie. Inwestując w poprawę jakości i nowoczesne metody kształcenia, zwiększamy szanse na szybszy rozwój gospodarczy kraju - mówi prof. Jerzy Kątcki, zastępca dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

O dofinansowanie w wysokości maksymalnie 12 mln zł mogą ubiegać się publiczne bądź niepubliczne szkoły wyższe, kształcące co najmniej stu studentów na studiach stacjonarnych. Wysokość dofinansowania zależeć będzie od wielkości uczelni, mierzonej liczbą studentów. Nabór wniosków w konkursie potrwa 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. Przedłużony okres naboru wniosków ma zapewnić uczelniom możliwość spełnienia jednego z kryteriów, zgodnie z którym składany w konkursie projekt musi posiadać pozytywną opinię samorządu województwa.

Kolejnym, zaplanowanym na rok 2016 przedsięwzięciem w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój będzie skierowany do uczelni wyższych "Program Rozwoju Kompetencji" w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju. Wyłonione w nim projekty dostaną łącznie 250 mln zł m.in. na certyfikowane szkolenia i warsztaty, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami czy wizyty studyjne. Oprócz wsparcia projektów przeznaczonych dla studentów, NCBR zaplanował także dofinansowanie działań rozwijających umiejętności zawodowe kadr. Na "Podniesienie Kompetencji Kadry Dydaktycznej" NCBR przeznaczy 132 mln zł. W drugim półroczu zaplanowano m.in. konkursy: "Międzynarodowe Programy Kształcenia" oraz "Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich" o łącznej alokacji 300 mln zł. Ponadto w 2016 roku NCBR przeprowadzi dwa konkursy w zakresie realizacji tzw. trzeciej misji. "Edukacja Filozoficzna" i "Ścieżki Kopernika 2.0" skoncentrują się na rozwoju oferty uczelni jako forum aktywności społecznej.

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Euro na innowacje

 

Zobacz również

  • 500 mln zł na innowacyjne "Linie Pilotażowe"

    Już wkrótce ruszy trzecia edycja konkursu "Demonstrator" - z nowymi zasadami naboru i pod nową nazwą "Linie Pilotażowe". Tym razem konkurs skierowany jest wyłącznie do dużych... więcej