Wspólne Przedsięwzięcia nowym sposobem finansowania prac badawczych

Poniedziałek, 29 lutego 2016 (11:40)

Nowym typem finansowania prac badawczo-rozwojowych, promowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) są być Wspólne Przedsięwzięcia. Realizowane są już programy CuBR z KGHM Polska Miedź, zaś z Agencją Rozwoju Przemysłu - Polski Gaz Łupkowy BlueGas.

Zdjęcie

Wspólne Przedsięwzięcia nowym sposobem finansowania prac badawczych /© Panthermedia
Wspólne Przedsięwzięcia nowym sposobem finansowania prac badawczych
/© Panthermedia

Przedstawiciele Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zaprezentowali założenia programu Wspólne Przedsięwzięcia w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii.

Program ten jest mechanizmem finansowania prac naukowo-badawczych i rozwojowych, w którym NCBiR razem z partnerem, którym może być przedsiębiorstwo lub instytucja publiczna realizuje projekt badawczo-wdrożeniowy. Proponuje go partner, zaś NCBiR weryfikuje na ile dotyczy on istotnych problemów badawczych. Podstawowym wymaganiem jest, aby agenda projektu mieściła się w Krajowym Programie Badań lub Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach, jednak przedsiębiorstwo może przystosować ja do swoich potrzeb, zaś NCBiR ostatecznie tworzy z niej program badawczo-rozwojowy. O dofinansowanie w tym programie mogą się starać konsorcja złożone z instytucji badawczych i przedsiębiorców.

Reklama

Każde Wspólne Przedsięwzięcie posiada własny budżet, do którego partner NCBiR musi wnieść co najmniej 50 proc. wkład. Jak powiedział w czasie posiedzenia sejmowej komisji, zastępca dyrektora NCBiR prof. Jerzy Kątcki, program ten jest przeznaczony raczej dla dużych firm, bowiem nie każdy partner może znieść taki próg finansowania. Chodzi też o " program, który wnosi coś nowego do gospodarki i ma pierwiastek badawczy".

Pierwszym programem Wspólne Przedsięwzięcie był CuBR realizowany przez NCBiR i KGHM Polska Miedź S.A, przy czym wkład NCBiR i KGHM wyniósł solidarnie po 100 mln zł. KGHM zaproponowało agendę badawczą, zaś po utworzeniu programu rozpoczęto dwa konkursy. Złożone z jednostek naukowych i przedsiębiorców, wybrane w tych konkursach konsorcja maja prowadzić badania naukowe i prace rozwojowe dla przemysłu metali nieżelaznych.

Innymi programami był realizowany przez NCBiR z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program GEKON,z obszaru innowacyjnych technologii proekologicznych, program BlueGas - Polski Gaz Łupkowy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. oraz wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, program RID. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zapowiedziało także następne programy Wspólne Przedsięwzięcia m.in. z PGE, PKP PLK S.A.

Wspólne Przedsięwzięcia finansowane są z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Zgłoszenia do tego programu nie mają sztywnych ram i realizowane są w trybie ciągłym.

MW

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Euro na innowacje

Zobacz również

  • Nowy grant ERC dla polskiej badaczki

    Prestiżowy Starting Grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council - ERC) na badania nad ludzkimi emocjami otrzymała dr hab. Ewelina Knapska z Instytutu Biologii... więcej