W Gdańsku powstanie Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych

W ramach grantu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB), realizowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, na Uniwersytecie Gdańskim zostanie utworzone Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych. Grant ma wartość 35 mln zł.

Zdjęcie

Prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego, przyszły szef Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (fot.UG) /&nbsp
Prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego, przyszły szef Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (fot.UG)
/ 

Strategicznym partnerem w grancie jest Austriacka Akademia Nauk, a konkretnie jej Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej, jeden z najbardziej znanych tego typu ośrodków na świecie.

Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych (International Centre for Theory of Quantum Technologies, ICTQT) jest jednym z 7 projektów tworzenia centrów doskonałości, realizowanych w Polsce w ramach MAB. Tylko Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Warszawski otrzymały dofinansowanie na dwa projekty tego typu; w przypadku Gdańska jest to Gdański Uniwersytet Medyczny, połączony z UG.

Reklama

Międzynarodowe Agendy Badawcze są specjalnym programem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, zakładającym stworzenie w Polsce innowacyjnych centrów doskonałości, w których naukowcy z całego świata mieliby prowadzić wysokiej jakości badania naukowe, dotyczące największych aktualnych wyzwań naukowych.

W przypadku Międzynarodowego Centrum Teorii Technologii Kwantowych, którym kierować ma prof. Marek Żukowski z Uniwersytetu Gdańskiego, naukowcy mają prowadzić badania obejmujące zagadnienia fizyki kwantowej, komunikacji i informacji kwantowej oraz technologii kwantowych, a także nowych technologii, cyberbezpieczeństwa i nowych technik obliczeniowych. Badania te mają umożliwić w przyszłości rozwój internetu kwantowego, komputerów kwantowych oraz sieci kwantowych, a także rozwój symulacji kwantowych oraz kwantowej kryptografii. Liderem grupy naukowej w ICTQT będzie prof. Paweł Horodecki z Politechniki Gdańskiej. W nowopowstałym Centrum utworzonych zostanie 6 grup badawczych, w których planowane jest zatrudnienie ponad 30 osób. Na stanowiska pozostałych liderów oraz członków grup badawczych rozpisane zostaną konkursy międzynarodowe.

- Zagadnienia fizyki kwantowej, w tym technologii kwantowych, sytuowane są wśród największych współczesnych naukowych wyzwań. Nowymi technologiami interesują się nie tylko naukowcy, ale także rządy i wielkie korporacje. W tym roku rusza europejski program wspierania tego rodzaju badań - European Quantum Technologies Flagship z budżetem 1 miliarda Euro! Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych na Uniwersytecie Gdańskim wpisuje się w zbliżającą się drugą rewolucję kwantową - powiedział prof. Marek Żukowski.

Zagranicznym partnerem strategicznym jest Instytut Optyki Kwantowej i Informacji Kwantowej Austriackiej Akademi Nauk (IQOQI-Vienna), jeden z najlepszych ośrodków w tej dziedzinie na świecie. W ramach swoich działań Centrum  będzie współpracować m.in z Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, które powstanie na Uniwersytecie Warszawskim. Jest ono tworzone w ramach najnowszej edycji programu Międzynarodowych Agend Badawczych FNP.

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Technologie

Zobacz również

  • European Rover Challenge 2018 w nowej odsłonie

    Nowa lokalizacja zawodów, inny ich układ oparty na dokumentach ESA i NASA oraz nagroda w postaci misji marsjańskiej na Płw. Arabskim – takie są zmiany najnowszej edycji European Rover Challenge. więcej