14 mln zł dla siedmiorga badaczy

Poniedziałek, 20 lutego 2017

W drugiej edycji programu First Team zorganizowanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej, siedmioro młodych badaczy otrzymało na swoje projekty dofinansowanie w wysokości 14 mln zł. Badania ich obejmują zapobieganie nowotworom, nowe materiały i technologie fotoniczne.

Zdjęcie

Obecnie trwa nabór do trzeciej edycji programu First Team - zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2017 /123RF/PICSEL
Obecnie trwa nabór do trzeciej edycji programu First Team - zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca 2017
/123RF/PICSEL

Program First Team w założeniu ma służyć wspieraniu młodych doktorów - do 5 lat po doktoracie - którzy chcą stworzyć pierwsze zespoły badawcze. Cały program ma im pomóc w pozostaniu w nauce i uzyskaniu samodzielności naukowej. Prace badawczo-rozwojowe wspomagane tym programem mogą potrwać trzy lata i uzyskać wsparcie w wysokości do 2 mln zł.

Jak poinformowała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej w tegorocznej edycji konkurencja była bardzo duża, bowiem z 87 zgłoszonych wniosków recenzenci i eksperci krajowi i zagraniczni, zarekomendowali do finansowania właśnie 7 projektów na łączną kwotę 14 mln zł.

Reklama

Laureaci to m.in.: dr Jan Guzowski z warszawskiego Instytutu Chemii Fizycznej PAN, dr Wiktor Lewandowski wraz dr hab. Magdaleną Stobińską z Uniwersytetu Warszawskiego, dr inż. Łukasz Marciniak z Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu, dr hab. n med. Wojciech Fendler z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, dr n. med. Danuta Gutowska-Owsiak placówki wspólnej Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i dr Mikołaj Lewandowski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Projekty badawcze, jakie zostały dofinansowane, obejmują: wytworzenie nowych materiałów dla technologii fotonicznych, umożliwiających wieloczynnikowe i precyzyjne sterowanie światłem, uniwersalną platformę technologii kwantowych oraz tworzenie mikro-tkanek czyli związków komórkowych o określonej strukturze, ułatwiających diagnostykę leków. Same środki z FNP umożliwią sfinansowanie co najmniej 20 miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych w projektach, 19 stypendiów dla doktorantów i studentów zaangażowanych w projekty oraz stworzenie samodzielnych zespołów badawczych. Partnerami w badaniach będzie 16 zachodnich instytucji naukowo-badawczych. 

Obecnie trwa nabór do trzeciej edycji programu First Team - zgłoszenia przyjmowane są do 15 marca br. Wszystkie granty First Team finansowane są z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

MW


Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Niedługo kontakt z klientami i pracownikami przejmą chatboty

    Chatboty coraz śmielej zawłaszczają komunikację biznesową z klientem. W ciągu pięciu lat ich zastosowanie może się rozprzestrzenić na większość firm i nie ograniczać do kontaktu z klientem.... więcej