200 mln zł na polskie innowacje

Trzeci konkurs na programy aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój zostanie uruchomiony we wrześniu br. Na rozwiązania innowacyjne Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło 200 mln zł.

Zdjęcie

Trzeci konkurs na programy aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój zostanie uruchomiony we wrześniu br. / Glowimages /&nbsp
Trzeci konkurs na programy aplikacyjne w Programie Inteligentny Rozwój zostanie uruchomiony we wrześniu br. / Glowimages
/ 

Jak powiedział wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin, tego typu konkursy są bardzo istotne ponieważ silna polska gospodarka musi być oparta na innowacjach, a te "nie powstaną bez ścisłej współpracy przedsiębiorców z naukowcami".

W ramach działania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" Narodowe Centrum Badań i Rozwoju adresuje swoją ofertę grantową do konsorcjów złożonych z jednostek naukowych i przedsiębiorców, które prowadzą badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe, które przyczyniają się do powstania unikalnych rozwiązań technologicznych, zwłaszcza w skali globalnej.

Reklama

Projekty konkursowe będą musiały wpisywać się w tzw. "Krajową Inteligentną Specjalizację", premiowane będą zwłaszcza przedsięwzięcia o wysokim poziomie wdrożenia i jak najbardziej opłacalnym wdrożeniu.

Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty,w których wartość kosztów kwalifikowanych mieści się w przedziale 2-10 mln zł, realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej jednej jednostki naukowej i jednego przedsiębiorcy, zaś całe konsorcjum może liczyć maksymalnie 5 podmiotów. Udział przedsiębiorców w kosztach kwalifikowanych projektu nie może być niższy niż 30 proc.

W efekcie poprzednich konkursów rozpoczęły się już prace nad m.in. inteligentnymi znakami drogowymi, systemem transportu gazu ziemnego, węglowodorów ciekłych oraz innych płynów pod średnim i wysokim ciśnieniem, a także rozwiązaniami materiałowymi i konstrukcyjnymi i technologią produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych.

Nabór wniosków w konkursie będzie trwał od 18 września do 18 grudnia 2017 r., przy czym będzie on podzielony na etapy. Decyzję o dofinansowaniu konsorcja otrzymają w terminie około 90 dni od zakończenia danego etapu.

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Azoty szukają innowacji

    Inżynieria materiałowa, magazynowanie energii, tworzyw sztucznych i fine chemicals - to obszary w których Grupa Azoty wraz z akceleratorem FundingBox poszukiwać będą nowoczesnych technologii.... więcej