700 mln zł przeznaczy NCN na granty w nowych konkursach

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nowe konkursy: SONATA 13, SONATA BIS 7, MAESTRO 9 i HARMONIA 9.

Zdjęcie

Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 700 mln zł na projekty badawcze / Glowimages /&nbsp
Narodowe Centrum Nauki przeznaczyło 700 mln zł na projekty badawcze / Glowimages
/ 

Tylko programy obejmujące projekty naukowe, tworzenie zespołów badawczych oraz współpracę międzynarodową będą dofinansowywane grantami wysokości 270 mln zł. Jak poinformował prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN, nowością w programie jest, to że w konkursach SONATA, SONATA BIS i MAESTRO jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem grantu, przy czym w konkursach SONATA i SONATA BIS może być ona przeprowadzona w języku angielskim, co umożliwi aplikowanie o te granty cudzoziemcom, w MAESTRO rozmowa taka jest obligatoryjna; w konkursie tym cały zespół ekspertów, oceniający projekt składać się będzie w całości z naukowców spoza Polski.

W trzynastej edycji konkursu SONATA, w której budżet wynosi 70 mln zł, skierowanych do osób ze stopniem doktora, uzyskanym w okresie od 2 do 7 lat przed datą wystąpienia z wnioskiem, celem będzie wsparcie innowacyjnych prac badawczych z wykorzystaniem nowoczesnej aparatury i zaplecza naukowego. Kierownik w tym grancie musi wykazać się od 1 do 10 prac naukowych, opublikowanych lub przyjętych do druku, z czego jedną powinien dołączyć do wniosku. Możliwe będzie w tym konkursie wnioskowanie o pokrycie przez NCN kosztów obniżenia o połowę pensum dydaktycznego kierownika. W ten sposób jednostka go zatrudniająca otrzyma fundusze, dzięki którym będzie mogła przyjąć zastępstwo dydaktyczne, co ułatwi prace nad projektem.

Reklama

SONATA BIS to konkurs z budżetem 120 mln zł, który ma na celu powołanie nowego zespołu naukowego, kierowanego przez badacza, który otrzymał stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed datą złożenia wniosku. Podobnie jak w SONACIE, także i tu możliwe jest wnioskowanie o pokrycie kosztów obniżenia pensum kierownika projektu. Kierownik projektu i tu musi wykazać się opublikowanymi lub przyjętymi do druku pracami naukowymi - tym razem musi ich być od 3 do 7, przy czym trzy najważniejsze trzeba dołączyć do wniosku. W nowym konkursie celowość powołania zespołu naukowego trzeba będzie uzasadnić.

MAESTRO, o budżecie 40 mln zł, jest najbardziej prestiżowym konkursem NCN kierowanym do doświadczonych naukowców, którzy chcą prowadzić pionierskie projekty badawcze. Kierownik projektu w tym konkursie musi w ostatnich 10 latach opublikować co najmniej 5 prac w renomowanych czasopismach naukowych i trzy z nich dołączyć do wniosku, kierować co najmniej dwoma projektami badawczymi, realizowanymi w ramach konkursów międzynarodowych lub ogólnokrajowych oraz "wykazać się aktywnością na innych polach działalności akademickiej".

Istotne jest także wymaganie udziału w panelach eksperckich międzynarodowych konkursów, wysokiej cytowalności prac, czy złożenia w ostatnich dziesięciu latach wniosku do Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), który dostał finansowanie lub przeszedł do drugiego etapu oceny. Naukowcy tacy będą musieli stanąć już na pierwszym etapie oceny przed międzynarodowym panelem ekspertów; skrócony opis projektu w związku z tym musi zostać przygotowany w języku angielskim.

HARMONIA z budżetem 40 mln zł to konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, choć oprócz projektów prowadzonych w bezpośredniej kooperacji z zagranicznym partnerem, finansowane mogą być też badania odbywające się w ramach programów międzynarodowych ogłaszanych we współpracy dwu- lub wielostronnej, a także prace polskich zespołów wykorzystujących wielkie międzynarodowe urządzenia badawcze.

Kierownik projektu w HARMONII i jego wiodący partner muszą wykazać się 3-10 publikacjami lub pracami przyjętymi do druku, z trzema dołączonymi do wniosku.

Nabór do wszystkich programów ma trwać do 15 września 2017 r. Ogłoszenie wyników nastąpi do 15 marca 2018 r.

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Azoty szukają innowacji

    Inżynieria materiałowa, magazynowanie energii, tworzyw sztucznych i fine chemicals - to obszary w których Grupa Azoty wraz z akceleratorem FundingBox poszukiwać będą nowoczesnych technologii.... więcej