Badawczo-rozwojowy konkurs dla firm

Czwartek, 4 sierpnia 2016 (15:36)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na wsparcie działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Suma łącznego wsparcia w konkursie wynosi 750 mln zł.

Konkurs, stanowiący część Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, dotyczy prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych lub przemysłowych prac rozwojowych w ramach projektów prowadzonych przez przedsiębiorstwa.

Wnioski mogą być składane w terminie od 1 września do 30 grudnia 2016 roku, zaś cały konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania.

Reklama

O dofinansowanie mogą się ubiegać podmioty będące mikro-, małymi- i średnimi przedsiębiorstwami przy czym we wsparciu założono klucz regionalny: kwota wsparcia projektów zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 76 mln zł, zaś kwota wsparcia dla wszystkich innych regionów niż mazowieckie wynosi 674 mln zł.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln zł jeśli projekt dotyczy województwa innego niż mazowieckie i 5 mln zł jeśli projekt jest realizowany w woj. mazowieckim.

Maksymalna wartość pomocy nie może przekroczyć 20 mln euro jeśli projekt dotyczy badań, w których więcej niż 50 proc. kosztów to badania przemysłowe lub 15 mln euro jeśli 50 proc. kosztów to prace rozwojowe.

MW

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Polskich start-upów recepta na sukces

    Start-upy stały się trwałym elementem krajobrazu przedsiębiorczości w Polsce. Większości nie udaje się jednak w pełni rozwinąć. Zależy to od profilu założycieli, obszarów i zakresu działalności,... więcej