Cztery miliony złotych na innowacyjne wdrożenia pomorskich uczelni

Poniedziałek, 6 marca 2017

Trzy uczelnie z Pomorza otrzymały 4 mln złotych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na prace przedwdrożeniowe w ramach programu Inkubator Innowacyjności+.

Zdjęcie

4 mln złotych otrzymały trzy uczelnie z pomorza w ramach programu Inkubator Innowacyjności+ /123RF/PICSEL
4 mln złotych otrzymały trzy uczelnie z pomorza w ramach programu Inkubator Innowacyjności+
/123RF/PICSEL

Wniosek o dofinansowanie złożyło konsorcjum w składzie: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Gdański Uniwersytet Medyczny oraz spółka celowa PG Excento Sp. z o.o. Projekt ten jest efektem współpracy trzech pomorskich uczelni - Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego - i funkcjonujących w ich ramach centrów transferu technologii. Łączny budżet projektu wynosi 3 750 000 zł - ze środków w ramach realizacji przedsięwzięcia zostaną wsparte przede wszystkim prace przedwdrożeniowe, będą promowane osiągnięcia naukowe pomorskich naukowców oraz wzmocniona zostanie współpraca między środowiskiem naukowym a otoczeniem biznesowym.

Inkubator Innowacyjności+ to przedsięwzięcie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach projektu pozakonkursowego "Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Działanie 4.4).

Reklama

MM

 


Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Zabrze: ruszyła największa w Polsce maszyna do sortowania paczek

    Rzadziej piszemy listy, ale częściej otrzymujemy przesyłki. Uruchomiona w Zabrzu nowoczesna maszyna przyjmie 12 tysięcy paczek na godzinę i 2,5 mln paczek miesięcznie. Dzięki niej nawet podczas... więcej