Gotowy pierwszy polski taktyczny system zarządzania walką

Środa, 1 marca 2017 (09:00)

W Polsce został opracowany krajowy system zarządzania polem walki. To pierwsze rozwiązanie tego typu w kraju umożliwiające zarządzanie walką szczebla taktycznego, oparte na sieciocentryczności.

Zdjęcie

Nowy system BMS Jaśmin / inf. prasowa /&nbsp
Nowy system BMS Jaśmin / inf. prasowa
/ 

BMS - Battlefield Management System jest w Polsce stosowany zwykle na szczeblu operacyjnym. Nowa wersja BMS Jaśmin umożliwia pełne zarządzanie szczebla taktycznego - sieciocentryczne kierowanie walką batalionu, kompanii, plutonu czy drużyny. 

Jaśmin zaopatrzony w najnowsze wydanie oprogramowania wsparcia dowodzenia i działania wojsk - BMS C3IS Jaśmin - umożliwia pełne wykorzystanie informacji o aktualnym położeniu wojsk, pozyskanych z rozpoznania, o zasobach logistycznych, zdalne i rozległe przekazywanie podległym jednostkom rozkazów i poleceń.

Reklama

System ten, rozwija od ponad 10 lat zespół inżynierów z bydgoskiego TELDATu, służy do budowy kompleksowych pokładowych systemów wsparcia dowodzenia, działania wojsk i łączności szczebla taktycznego. Jest on dedykowany dla wszelkich pojazdów, jednostek pływających oraz ich załóg, a także obiektów latających w siłach zbrojnych. Może być również mobilnie wykorzystywany w różnego rodzaju służbach publicznych, po stosownym dostosowaniu do ich specyficznych potrzeb. 

System był testowany przez US Army (Combined Endeavor oraz Bold Quest) i Sojusz Północnoatlantycki (NATO CWID oraz NATO CWIX). BMS Jaśmin wielokrotnie brał udział w tych przedsięwzięciach także jako jedyne polskie rozwiązanie tego typu, zaimplementowane w pojeździe i poddawane sprawdzeniom mobilnym. Testy (również mobilne) przeprowadzone w 2010 roku podczas krajowego ćwiczenia Aster, a następnie Borsuk, co pozwoliło na stwierdzenie, że spełnia on wymagania SZ RP. Był on również wykorzystywany m.in. przez ASzWoj (wcześniej AON) i WAT w realizacji procesów dydaktyczno-naukowych (w tym szeregu ćwiczeń wojskowych).

Nowy system umożliwia także integrację, wsparcie oraz współpracę z wieloma krajowymi i sojuszniczymi systemami: dowodzenia, rozpoznania (dozorowania), obrony przeciwlotniczej, kierowania środkami walki, wsparcia ogniowego i symulacyjno-szkoleniowymi.

Najnowsza generacja systemu BMS Jaśmin składa się z certyfikowanego przez NATO oprogramowania wsparcia dowodzenia - jądra tego systemu - oraz specjalistycznego, zaprojektowanego dla niego sprzętu, charakteryzującego się zoptymalizowanymi gabarytami, wysoką wydajnością i zwiększoną odpornością mechaniczną i środowiskowo-klimatyczną. Głównymi komponentami tego rozwiązania są:

- oprogramowanie Systemu Zarządzania Walką - BMS C3IS Jaśmin, które zapewnia np. istotne wsparcie dowodzenia pododdziałami, ich działania i współdziałanie m.in. poprzez automatyczną wymianę danych z systemami wspomagającymi procesy dowodzenia itp. szczebla wyższego (np. eksploatowanym w polskich siłach zbrojnych HMS Jaśmin - Systemem Zarządzania Walką korpusu, dywizji i brygady) oraz niższego (projektowanego dla rozwiązania systemu Żołnierza Przyszłości Tytan). Oprogramowanie to umożliwia osiągnięcie przewagi informacyjnej na szczeblu taktycznym i tym samym m.in. tworzenie i istotne zwiększenie świadomości sytuacyjnej wojsk lub jednostek, w tym ich bezpieczeństwa np. poprzez natychmiastową dystrybucję informacji o zagrożeniach. BMS C3IS Jaśmin zapewnia także wspomniane bieżące zobrazowanie sytuacji taktycznej oraz śledzenie wojsk własnych i sprzymierzonych do poziomu indywidualnego żołnierza włącznie (BLUE FORCE TRACKING) z zastosowaniem standardów NATO;

- pokładowy węzeł teleinformatyczny - integrator WAN Access Box (WAB), który stanowi wielousługową infrastrukturę teleinformatyczną wykonaną w technologii IPv6 i jednocześnie zapewnia obsługę łączności wewnętrznej pojazdu. Ponadto integruje on wiele usług (w tym w zakresie wsparcia dowodzenia i działania wojsk) oraz urządzenia sieciowe, a także wszystkie dostępne na pokładzie środki łączności, media transmisyjne, sensory, efektory i urządzenia końcowe;

- komputerowy terminal taktyczny "T12", który jest - zwłaszcza z uwagi na swoje parametry - jednym z najodporniejszych militarnych mobilnych komputerów taktycznych;

- terminale VIS, które przeznaczone są dla członków załogi i umożliwiają im nowoczesną realizację komunikacji pokładowej. Łączą one w sobie funkcje urządzeń typu PDA oraz smartfonu, co umożliwia także pracę na zewnątrz pojazdu poprzez sieć bezprzewodową WiFi lub integrację z radiostacją osobistą. W razie potrzeby zapewniają one również możliwość obsługi dedykowanego dla tego typu terminala oprogramowania BMS C3IS Jaśmin.

MM


Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Więcej na temat:NATO | oprogramowanie | WAT | US Army

Zobacz również

  • Sztuczna Inteligencja da więcej miejsc pracy niż zabierze

    W ciągu nadchodzącej dekady zastosowania sztucznej inteligencji zmienią gospodarkę światową. Doprowadzą do nowego podziału na rynku sił konkurencyjnych państw, przedsiębiorstw i zatrudnionych.... więcej