Granty na granty

Jest to nowy program Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W jego ramach projekty, które wysoko oceniono w programach badawczych Unii Europejskiej, mogą dawać jednostkom, które je przygotowały, możliwość refundacji kosztów.

Zdjęcie

Pieniądze z MNiSW otrzymają polskie jednostki naukowe /123RF/PICSEL
Pieniądze z MNiSW otrzymają polskie jednostki naukowe
/123RF/PICSEL

Refundacja dotyczy jedynie kosztów przygotowania wniosku. Program ten, w zamierzeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ma wspierać polskie jednostki naukowe, które ubiegały się o realizację projektów w ramach programów badawczych UE oraz dla tych, które na potrzeby unijnego konkursu zdecydowały się stworzyć międzynarodowe konsorcjum lub postanowiły przyjąć naukowca z grantem ERC.

Pieniądze z MNiSW mogą otrzymać przede wszystkim polskie jednostki naukowe, które zabiegały i otrzymały granty z programów Komisji Europejskiej (KE) albo z Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych (ERC). Chodzi o programy Horizon 2020, Euratom i Fundusz Badawczy Węgla i Stali.

Reklama

Wnioskodawca może ubiegać się o refundację kosztów poniesionych na przygotowanie wniosku projektowego, o ile wniosek ten uzyskał w ostatecznej punktacji co najmniej 80 proc. progu (Threshold) wyznaczonego np. przez KE. W przypadku koordynator projektu zgłoszonego do realizacji w ramach konsorcjum międzynarodowego albo krajowego może otrzymać 30 tys. zł, a jednostka, która ubiegała się o status instytucji goszczącej naukowca z grantem ERC może otrzymać 20 tys. zł.

Koszty podlegające zwrotowi obejmują takie działania jak np. rozpoznanie tematyki wniosku projektowego, przygotowanie wniosku projektowego, uczestnictwo w konferencjach i spotkaniach konsorcjum. Wnioskodawca może też wystąpić o premię uznaniową dla swoich pracowników, którzy byli zaangażowani w prace nad unijnym wnioskiem. Do konkursu mogą się zgłaszać jednostki, które ocenę KE wniosku projektowego albo informację o przejściu do II etapu konkursu o grant ERC otrzymały w 2018 r. Czas na przesłanie zgłoszenia to 60 dni od otrzymania unijnej decyzji w sprawie grantu.

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Azoty szukają innowacji

    Inżynieria materiałowa, magazynowanie energii, tworzyw sztucznych i fine chemicals - to obszary w których Grupa Azoty wraz z akceleratorem FundingBox poszukiwać będą nowoczesnych technologii.... więcej