Grupa Azoty w unijnym programie Horizon 2020

Wtorek, 28 listopada 2017 (10:00)

Grupa Azoty podpisała z Krajowym Punktem Kontaktowym do Programu Horizon 2020 porozumienie w sprawie współpracy. Jego celem jest zwiększenie udziału Grupy Azoty, współpracujących firm i jednostek naukowo-badawczych w Horizon 2020, wsparcie w składaniu wniosków o granty, poszukiwaniu partnerów konsorcyjnych oraz realizacji projektów.

Zdjęcie

Grupa Azoty (fot.Grupa Azoty) /&nbsp
Grupa Azoty (fot.Grupa Azoty)
/ 

Horizon 2020 jest największym obecnie naukowo-badawczym, Ramowym Programem Unii Europejskiej i jedną z największych tego typu inicjatyw na świecie. Budżet programu wynosi 88 mld euro, wraz z inicjatywami towarzyszącymi zaś zbliża się do 95 mld euro. Program ma wykreować nowe technologie, które umożliwią Unii Europejskiej jako całości oraz jej krajom członkowskim uzyskanie przewagi technologicznej w jednych dziedzinach i zniwelowanie różnic w innych.

Grupa Azoty to jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają istotne znacznie w gospodarce, nie tylko przemyśle chemicznym. W maju 2017 roku w strategii Azotów do 2020 jako kluczowe znalazły się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Reklama

"Innowacyjność to we współczesnej chemii zagadnienie kluczowe, to od niej zależy w głównej mierze przyszłość polskiego przemysłu chemicznego. Grupa Azoty chce wykorzystać możliwości Horyzontu 2020 i pozyskać dodatkowe środki na inwestycje w badania i rozwój. Poprzez zaangażowanie Grupy Azoty chcemy zwiększyć udział polskiego przemysłu w największym Programie Ramowym UE. Wśród spółek Grupy już pojawiły się pierwsze propozycje potencjalnych wniosków Grupy Azoty SA do konkursów Horyzont 2020 w latach 2018-2020. W ramach porozumienia przewidujemy ponadto udział przedstawicieli Grupy Azoty, współpracujących z nami firm i jednostek naukowo-badawczych w dniach informacyjnych, szkoleniach, warsztatach, spotkaniach brokerskich i wizytach studyjnych organizowanych przez KPK do Programu Horyzont 2020 - powiedział Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty.

- Wykorzystajmy dobrą koniunkturę na inwestycje w badania i rozwój oraz możliwości, jakie dają konkursy Programu Ramowego Horyzont 2020. To budżet ok. 30 mld euro w ostatnich 3 latach. Temu mają służyć zaplanowane wspólne działania KPK i Grupy Azoty. Należy wykorzystać ogromny potencjał Grupy - czołowego gracza na rynku - dla zwiększenia udziału polskiego przemysłu w największym Programie Ramowym UE. Systemowe działania dają szansę na osiągnięcie celów postawionych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - dodał dr inż. Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Odważni prawnicy zyskują przewagę dzięki nowym technologiom

    Prawnicy korzystający z nowych technologii są bardziej konkurencyjni oraz zyskują wyższą rentowność. Są również bardziej otwarci na kolejne wyzwania zawodowe. Z drugiej strony nie wszyscy prawnicy... więcej