INNMOTO rozpoczęte

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju uruchomiło program badań naukowych i wdrożeniowych przemysłu motoryzacyjnego "INNMOTO". Jest to kolejny Program Sektorowy ustanowiony w efekcie projektu organizacji branżowych.

Zdjęcie

INNMOTO rozpoczęte /© Glowimages
INNMOTO rozpoczęte
/© Glowimages

INNMOTO został stworzony przez Porozumienie na rzecz sektorowego programu badań naukowych i prac rozwojowych "INNOMOTO",w którym znalazły sie takie organizacje, jak: Przemysłowy Instytut Motoryzacji (PIMOT), Polska Izba Motoryzacji (PIM), Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM), Związek Pracodawców Motoryzacji i Artykułów Przemysłowych (ZPMiAP), Związek Pracodawców Motoryzacji (ZPM).

Porozumienie złożyło w NCBiR studium wykonalności wraz z wnioskiem o ustanowienie Programu Sektorowego; głównym celem programu jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026.

Reklama

INNMOTO obejmuje następujące zagadnienia:

- Innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu,

- Innowacyjne pojazdy i napędy,

- Innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

Cele szczegółowe programu to: wzrost innowacji produktowych i technologicznych w polskim sektorze motoryzacyjnym w Polsce, który ma być zrealizowany poprzez wdrożenie rozwiązań innowacyjnych w takich obszarach jak technologie, modele, wyroby, metody i procedury oraz zwiększenie aktywności podmiotów z sektora motoryzacyjnego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. W tym przypadku chodzi o ściślejszą integrację przemysłu z ośrodkami badawczo-rozwojowymi zarówno zewnętrznymi jak i przemysłowymi.

Konkurs INNOMOTO skierowany jest do przedsiębiorstw składających wniosek o dofinansowanie samodzielnie lub w konsorcjum. Wnioski można składać do 11 lipca br. Dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych). Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach II konkursu INNOMOTO to 300 mln zł.

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Więcej na temat:NCBR | nowe technologie

Zobacz również

  • Odważni prawnicy zyskują przewagę dzięki nowym technologiom

    Prawnicy korzystający z nowych technologii są bardziej konkurencyjni oraz zyskują wyższą rentowność. Są również bardziej otwarci na kolejne wyzwania zawodowe. Z drugiej strony nie wszyscy prawnicy... więcej