Innowacyjność w Polsce: Problemem jest brak regulacji i spójnej strategii

Autorzy raportu "Potencjał innowacyjny gospodarki - uwarunkowania, determinanty, perspektywy" wskazują, że obecny poziom innowacyjności polskiej gospodarki jest niski zarówno na tle Europy, jak i całego świata. Tym niemniej, ich zdaniem to właśnie innowacyjność będzie sposobem na stabilizację wzrostu gospodarczego w Polsce w najbliższych latach na względnie wysokim poziomie.

Zdjęcie

Innowacje to szansa na rozwój gospodarczy kraju /123RF/PICSEL
Innowacje to szansa na rozwój gospodarczy kraju
/123RF/PICSEL

- W perspektywie kolejnych lat czynnik innowacyjności będzie bardzo ważny dla wzrostu gospodarczego kraju. Dotychczasowe motory wspierające rozwój będą odgrywać coraz mniejszą rolę - tłumaczy prof. Jakub Growiec, jeden z autorów raportu NBP. - Uważamy, że innowacyjność może i powinna stać się podstawą wzrostu gospodarczego - dodaje.

Autorzy raportu wskazują w szczególności na stopniowe wyczerpywanie się potencjału akumulacji ludzkiego i fizycznego kapitału w Polsce. 

Reklama

Innowacje technologiczne zmieniają branżę motoryzacyjną na świecie

Zdolność łączenia się pojazdów z otoczeniem i digitalizacja będą kluczowymi trendami na rynku motoryzacyjnym do 2025 r. Duży wpływ na rozwój branży będzie miała także stale rosnąca popularność alternatywnych napędów opartych na technologiach hybrydowych i elektrycznych. Aż 82 proc. menedżerów z... czytaj więcej

Polska na tle innych państw OECD wygląda mało innowacyjnie. W zależności od sposobu oceny innowacyjności (np. struktura udziału wydatków na badania i rozwój w PKB; liczba patentów na 1 mln mieszkańców; udział eksportu High-Tech w całym eksporcie) Polska zajmuje oddalone miejsca.

Co może być tego powodem? Autorzy wskazali czynniki, które ograniczają dynamiczny wzrost innowacyjności polskiej gospodarki.

Innowacyjność, ze względu na swoją specyfikę i charakterystykę wiąże się z dużym ryzykiem i często - wysokimi kosztami nie tylko badań rozwojowych, ale także samego wejścia na rynek. Z tego też powodu tak ważne jest opracowanie i skuteczne wdrożenie systemu wsparcia, który byłby zachęta dla firm i przedsiębiorców, aby więcej inwestowali w badania i rozwój.

- Nie ma jednego uniwersalnego mechanizmu, który sprawdziłby się we wszystkich krajach na świecie. Trzeba tworzyć odpowiednie otoczenie prawne i regulacyjne w oparciu o posiadane już struktury i indywidualny potencjał danego państwa - podkreśla Growiec.

- Zwiększanie środków na B&R nie rozwiązuje jeszcze sprawy. Potrzebna jest zmiana regulacji, poprawa funkcjonowania instytucji wspierających innowacyjność - tłumaczy Growiec. - Problemem jest także niskie zaufanie społeczne w Polsce, i to zarówno interpersonalne, jak i do instytucji - dodaje.

Z barier, które ograniczają pełne wykorzystanie potencjału innowacyjności w Polsce, autorzy raportu wymieniają m.in. obowiązujące prawo upadłościowe (większość innowacji się nie udaje, obarczone są one wysokim ryzykiem, stąd procedury i mechanizmy wyjścia z inwestycji są tak ważne); egzekucja zobowiązań, itp.

- Kluczowe jest wdrożenie regulacji, które sprawią, że lepiej być innowacyjnym, niż nie. Mogą to być zarówno zwolnienia podatkowe (dla mniejszych podmiotów), jak i polityka grantowa (większe start-upy) - konstatuje prof. Michał Rubaszek, jeden z autorów raportu.

Ważna jest jednak przede wszystkim przejrzysta i spójna strategia w zakresie współpracy firm z uczelniami, z administracją publiczną, z innymi przedsiębiorcami.

- Współpraca w Polsce miedzy firmami i uczelniami jest bardzo ograniczona, mało projektów badawczo-rozwojowych wspólnie jest realizowanych - dodaje Rubaszek.

Oddzielną kwestią pozostaje rola państwa-ustawodawcy przy wsparciu innowacyjności (regulacje, dotacje, wsparcie finansowe), jak i państwa-właściciela największych spółek (kreacja innowacyjności przy największych podmiotach gospodarczych).

- Przy rozwoju innowacyjności obecność państwa jest konieczna, chociaż sposób jak miałoby to wyglądać jest bardzo zróżnicowany na świecie. Pytaniem otwartym pozostaje czy iść ścieżką Stanów Zjednoczonych i tworzyć lokalną "Dolinę Krzemową", czy może drogą Niemiec i stawiać na innowacje skupione przy dużych koncernach - zauważa Growiec.

Autorzy raportu wskazali także na problemy z finansowaniem innowacyjnych projektów w Polsce. Większość innowacji w Polsce jest realizowanych przy wykorzystaniu środków własnych. 30 proc. MSP skarży się, że brak finansowania jest główną barierą dla prac badawczo-rozwojowych.

Bartosz Bednarz

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Więcej na temat:innowacje | gospodarka | NBP

Zobacz również

  • Odważni prawnicy zyskują przewagę dzięki nowym technologiom

    Prawnicy korzystający z nowych technologii są bardziej konkurencyjni oraz zyskują wyższą rentowność. Są również bardziej otwarci na kolejne wyzwania zawodowe. Z drugiej strony nie wszyscy prawnicy... więcej