Konkursy NCN

Czwartek, 4 sierpnia 2016 (15:39)

W 2015 r. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło 12 konkursów na projekty badawcze, stypendia doktorskie oraz staże podoktorskie. Do finansowania zakwalifikowano 2038 wniosków o łącznej wartości ponad 958 mln zł.

NCN w 2015 roku ogłosiło i rozstrzygnęło 12 konkursów projektowych: Etiuda 3, Fuga 4, Harmonia 6, Maestro 6, Opus 8 i 9, Preludium 8 i 9, Sonata 8 i 9, Sonata Bis 4 oraz Symfonia 3. Ogłoszono także13 regularnych konkursów krajowych m.in. Etiuda 4, Fuga 5, Harmonia 7, Maestro 7, Opus 9 i 10 , Preludium 9 i 10, Sonata 9 i 10, Sonata Bis 5,Symfonia 4 oraz Tango 2. Niektóre z konkursów miały status jednocześnie projektowych i regularnych jak np. Opus i Preludium.

W ramach wszystkich tych konkursów spłynęło łącznie 10 939 wniosków na sumę prawie 5,2 mld zł. Łączny liczbowy wskaźnik sukcesu dla wyniósł w 2015 r. 19 proc. czyli niemal co 5 wniosek otrzymywał dofinansowanie.

Reklama

Rozstrzygnięte konkursy obejmowały następujące typy projektów:

OPUS - konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia niezbędnej aparatury naukowo-badawczej.
W 2015 r. rozstrzygnięto dwa konkursy Opus (8 i 9), w których złożono łącznie 4640 wniosków na łączną kwotę ponad 2,6 mld zł. W wyniku rozstrzygnięcia obu konkursów Opus do finansowania zakwalifikowano 869 wniosków (co stanowiło 19 proc. wniosków złożonych w tych konkursach) na łączną kwotę ponad 544 mln zł.

PRELUDIUM - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, nie posiadające stopnia naukowego doktora.
W 2015 r. rozstrzygnięto dwa konkursy Preludium (8 i 9), w ramach których wpłynęło łącznie 3121 wniosków na łączną kwotę prawie 326,5 mln zł. W konkursach Preludium 8 i 9 do finansowania zakwalifikowano 622 wnioski (co stanowiło 20 proc. wniosków złożonych w tych konkursach) na łączną kwotę niemal 67 mln zł.

SONATA - konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową, posiadające już stopień naukowy doktora.
W 2015 r. rozstrzygnięto dwa konkursy Sonata (8 i 9), w ramach których wpłynęły łącznie 1702 wnioski na łączną kwotę niemal 625 mln zł. W wyniku rozstrzygnięcia obu konkursów Sonata do finansowania zakwalifikowano 272 wnioski (co stanowiło 16 proc. wniosków złożonych w tych konkursach) na łączną kwotę około 110 mln zł.

SONATA BIS - konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 2 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
W 2015 r. rozstrzygnięto konkurs Sonata Bis 4, w ramach którego złożono 414 wniosków na łączną kwotę prawie 405 mln zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Sonata Bis 4 do finansowania zakwalifikowano 57 wniosków (co stanowiło 14 proc. wniosków złożonych w tym konkursie) na łączną kwotę prawie 72 mln zł.

MAESTRO - konkurs na projekty badawcze skierowany do doświadczonych naukowców. ma on na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy. Ich efektem mogą być odkrycia naukowe.
W 2015 r. rozstrzygnięto konkurs Maestro 6, w ramach którego złożono 156 wniosków na łączną kwotę blisko 428 mln zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Maestro 6 do finansowania zakwalifikowano w tym konkursie 14 wniosków (co stanowiło 9 proc. wniosków złożonych w tych konkursach) na łączną kwotę ponad 45 mln zł.

HARMONIA - konkurs na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej.
W 2015 r. rozstrzygnięto konkurs Harmonia 6, w ramach którego złożono 350 wniosków na kwotę ponad 301 mln zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Harmonia 6 do finansowania zakwalifikowano 51 wniosków (co stanowiło 15 proc. wniosków złożonych w tym konkursie) na łączną kwotę prawie 53 mln zł.

FUGA - konkurs na krajowe staże po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.
W 2015 r. NCN rozstrzygnęło konkurs Fuga 4, w ramach którego złożono 214 wniosków na kwotę niemal 94 mln zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Fuga 4 do finansowania zakwalifikowano 54 wnioski (co stanowiło 25 proc. wniosków złożonych w tym konkursie) na łączną kwotę prawie 26 mln zł.

ETIUDA - konkurs na stypendia doktorskie.
W 2015 r. NCN rozstrzygnęło konkurs Etiuda 3, w ramach którego złożono 280 wniosków na kwotę ponad 23 mln zł. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu Etiuda 3 do finansowania zakwalifikowano 93 wnioski (co stanowiło 33 proc. wniosków złożonych w tym konkursie) na łączną kwotę ponad 8,1 mln zł.

TANGO - konkurs na projekty zakładające wdrażanie w praktyce gospodarczej i społecznej wyników uzyskanych w rezultacie badań podstawowych. Celem konkursu Tango jest stworzenie pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych a możliwym zastosowaniem tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej.
Pierwsza edycja konkursu Tango została rozstrzygnięta przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na początku lutego 2015 r. Do finansowania zostało zakwalifikowanych 48 wniosków na łączną kwotę 48,4 mln zł, a uwzględniając późniejsze pozytywne odwołania - w ramach konkursu Tango 1 podpisano 51 umów, którym przyznano łącznie niemal 43,2 mln zł.
15 grudnia 2015 r. NCN, w związku z porozumieniem zawartym 23 września 2015 r. pomiędzy Narodowym Centrum Nauki a NCBiR, ogłosiło kolejną edycje konkursu Tango 2 z terminem składania wniosków do 15 marca 2016 r.

MW

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Więcej na temat:Narodowe Centrum Nauki | konkurs

Zobacz również

  • Zabrze: ruszyła największa w Polsce maszyna do sortowania paczek

    Rzadziej piszemy listy, ale częściej otrzymujemy przesyłki. Uruchomiona w Zabrzu nowoczesna maszyna przyjmie 12 tysięcy paczek na godzinę i 2,5 mln paczek miesięcznie. Dzięki niej nawet podczas... więcej