Młodzi badacze wracają

​Rozstrzygnięto pierwsze konkursy w programach powrotów naukowców zza granicy HOMING oraz powrotów do nauki POWROTY.

Pierwsze konkursy HOMING i POWROTY rozstrzygnęła Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP). Do 18 młodych badaczy, którzy mają realizować innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe trafi 13 mln zł z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Do pierwszego konkursu w programie HOMING zgłoszono 57 projektów, a do programu POWROTY - 18. Nagrodzone projekty będą realizowane w ośrodkach w Warszawie, Krakowie, Toruniu, Wrocławiu i Poznaniu we współpracy łącznie z 24 zagranicznymi instytucjami naukowymi. W obu programach przedmiotem projektów mogą być projekty badawczo-rozwojowe wpisujące się przede wszystkim w zakres strategii Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Budżety projektów nie mogą przekroczyć 800 tys. zł
Program HOMING jest skierowany do młodych doktorów z zagranicy, osób które chciałyby podjąć badania w Polsce, w ramach własnego projektu badawczego. W pierwszej jego edycji 13 młodych badaczy otrzymało ponad 9,5 mln zł w charakterze opłacenia staży podoktorskich tzw. post-doców.

Reklama

Z kolei program POWROTY dedykowany jest tym młodym badaczom, którzy chcieliby wrócić do pracy naukowej po przerwie spowodowanej rodzicielstwem. W pierwszej edycji pięć młodych badaczek otrzyma 3,6 mln zł na realizację własnych projektów.

Drugie edycje obu programów zaczną się 12 sierpnia, zaś kolejne konkursy mają być realizowane do końca 2019 roku, średnio dwa razy do roku.

Środki FNP pozwolą na sfinansowanie conajmniej 25 nowych miejsc pracy dla naukowców zatrudnionych przy projektach oraz 35 stypendiów dla młodych naukowców, będących studentami i doktorantami, zaangażowanych w prace badawcze. Finansowanie projektów obejmuje dwa lata, zaś laureatów wyłoniono w toku trzyetapowej selekcji merytorycznej przy ocenie projektów przez ekspertów polskich i zagranicznych, działających w dwóch panelach: naukowo-gospodarczym oraz interdyscyplinarnym.

I tak dr Anna Suska z Instytutu Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN w Warszawie, pracująca uprzednio w European Neuroscience Institute w Getyndze (Niemcy), zrealizuje projekt badawczy lokalizacji w mózgu komórek zaangażowanych w nawrót alkoholowy. Wartość projektu wynosi 800 tys. zł.

Dr Marcin Pilipczuk z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW, pracujący uprzednio na uniwersytetach w Bergen (Norwegia) oraz w Warwick (Wielka Brytania) i w Simons Institute for Theory of Computing w Berkeley (USA) kosztem 600 tys. zł zajmie się kernelizacją - matematyczną analizą algorytmów przetwarzających duże dane wejściowe.

Inni laureaci HOMING z równie rozbudowanymi projektami to: dr Jarosław Cendrowski z Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie, dr Aleksander M. Grabiec z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Bartłomiej Graczykowski z Centrum NanoBioMedycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Anna Hoser z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Michał Karpiński z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Przemysław Malinowski z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Oskar Skibski z Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Karolina Słowik z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dr Maja Sochalska z Wydziału Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr inż. Mirosław Werwiński z Instytutu Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu oraz dr inż. Jan Wróbel z Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Z kolei w programie POWROTY jest dr inż. Izabela Stefanowicz-Pięta z Instytutu Chemii Fizycznej PAN w Warszawie będzie kosztem 800 tys. zł realizować projekt obejmujący pozyskiwania alternatywnych paliw z odpadów. Inne laureatki tego programu to: dr Barbara Jasiulis-Gołdyn z Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego, dr Alicja Babst-Kostecka z Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, dr inż. Joanna Ortyl z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, dr inż. Annamaria Naughton-Duszova z Instytutu Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie.

MW

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Więcej na temat:naukowcy

Zobacz również

  • Łódzka fabryka innowacji

    Łódzka – największa na świecie – należąca do P&G fabryka Gillette zajmuje 190 tys. m2, czyli powierzchnię równą 27 boiskom piłkarskim, zatrudnia 1200 osób, nie generuje odpadów i wciąż... więcej