Polskie Powroty

To pierwszy, pilotażowy program Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Ma on skłonić do powrotu na stałe do Polski przynajmniej 1600 osób z ok. 20 tys. polskich naukowców osiadłych i pracujących na Zachodzie.

Zdjęcie

Czy polscy naukowcy powrócą do kraju? /123RF/PICSEL
Czy polscy naukowcy powrócą do kraju?
/123RF/PICSEL

- Ostatnie lata przyniosły ogromne zmiany w nauce polskiej: z pełną odpowiedzialnością twierdzę, że można dziś w Polsce uprawiać naukę na światowym poziomie - powiedział podczas pierwszej konferencji Programu wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Program ma umożliwić polskim naukowcom powrót do kraju i podejmowanie zatrudnienia na polskich uczelniach czy jednostkach naukowych, z konkurencyjnym wynagrodzeniem i możliwością budowy własnego zespołu projektowego. Według Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) zapewnione będzie długoterminowe - wynoszące od 36 do 48 miesięcy, przy maksymalnej wysokości dla jednego projektu na poziomie 2 175 000 zł - finansowanie wynagrodzeń powracających naukowców i członków stworzonej przez nich grupy badawczej. Ma to spowodować, ze polskie uczelnie pozyskają do współpracy bez angażowania środków własnych lub dodatkowych specjalistów z międzynarodowym doświadczeniem oraz wiedzą z zakresu najnowszych trendów badawczych w swojej dyscyplinie naukowej.

Reklama

Program obejmuje wszystkie dyscypliny naukowe, z wnioskiem o udział w nim mogą występować uczelnie lub jednostki naukowe (instytuty badawcze lub naukowe PAN) planujące zatrudnienie naukowca powracającego z zagranicy, zatrudnionego przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających termin złożenia wniosku w zagranicznych uczelniach publicznych lub niepublicznych bądź w zagranicznych instytutach badawczych i naukowych, bądź też w działach badawczych zagranicznych przedsiębiorstw mających siedzibę poza granicami Polski

Na wynagrodzenie powracającego naukowca przeznaczono kwotę w wysokości do 350 tys. zł rocznie; dla osoby z mniejszym doświadczeniem - 240 tys. zł rocznie (kwoty uwzględniają koszty pracodawcy, tzw. brutto brutto) oraz 180 tys. zł rocznie (również z uwzględnieniem kosztów pracodawcy) na dwa etaty, pozwalające powracającemu naukowcowi zorganizować własny zespół wspierający go w prowadzonych badaniach. Program uwzględnia także środki przeznaczone na adaptację miejsca pracy w polskiej jednostce (do 25 tys. zł) oraz koszty związane z przesiedleniem powracającego naukowca (30 tys. zł). Powracający ma stworzyć Grupę Badawczą i aplikować o granty w polskich lub zagranicznych instytucjach naukowych finansujących badania. Wnioski na pierwszy, pilotażowy program Polskie Powroty można składać do 31 maja 2018 r, zaś pierwsze powroty możliwe by były pod koniec roku.

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Więcej na temat:nauka | naukowcy

Zobacz również

  • Latające samochody za rok zaczną wozić pasażerów

    Wiele wskazuje na to, że za rok latające samochody staną się komercyjnym faktem. Będą to jednak bardziej podniebne taksówki wymagające lotnisk, niż samochody osobowe unoszące się ponad drogami aby... więcej