Prawie 43 mln zł dla młodych naukowców

Poniedziałek, 11 lipca 2016 (12:01)

Narodowe Centrum Nauki przeznaczy 42,73 mln zł w konkursach Etiuda 4 i Fuga 5 na stypendia doktorskie i staże dla młodych naukowców. Spośród 570 wniosków złożonych w obu konkursach do finansowania zakwalifikowano 199 projektów.

Zdjęcie

Prawie 43 mln zł dla młodych naukowców /123RF/PICSEL
Prawie 43 mln zł dla młodych naukowców
/123RF/PICSEL

W tegorocznej edycji konkursu Etiuda przyznano łącznie ponad 10,7 mln zł na 128 projektów. Etiuda jest konkursem adresowanym do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Wybrani w nim doktoranci prócz otrzymania stypendium w wysokości 3 tys. zł miesięcznie, odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym, gdzie będą mieli możność rozwijania swoich projektów.

W konkursie Etiuda 4 najwyższe finansowanie - ponad 110 tys. zł - otrzymał Jakub Zdarta z Politechniki Poznańskiej, prowadzący badania dotyczące immobilizacji - procesu wiązania enzymów z nierozpuszczalnym nośnikiem. Zwiększa to ich odporność i wydłuża aktywność. Spośród projektów humanistycznych dofinansowanie w wysokości ponad 104 tys. zł trafi do Dominiki Czerniawskiej-Szejdy z Uniwersytetu Warszawskiego, która zajmuje się nawiązywaniem współpracy przez polskie środowisko naukowe, w tym mobilność badaczy. W ramach nauk o życiu dofinansowane grantem w wysokości 103 tys. zł zostaną m.in. badania Justyny Piłat z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, poświęcone nowatorskiej metodzie leczenia nowotworów - fotoimmunoterapii.

Reklama

W tegorocznej edycji konkursu Fuga na 71 projektów przeznaczono nieco ponad 32 mln zł. Fuga jest konkursem dotyczącym staży podoktorskich tzw. post-doców, przeznaczonym dla badaczy, którzy uzyskali stopień doktora maksymalnie siedem lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wybrani w konkursie doktorzy będą mogli spędzić od roku do trzech lat w wybranej przez siebie krajowej jednostce naukowej, znajdującej się w innym województwie niż macierzysty zakład. Oprócz kosztów stażu środki przyznane w konkursie pozwolą sfinansować przeprowadzenie badań.

Dofinansowanie w tym konkursie jest wyższe - najwyższe w wysokości 612 tys. zł otrzymało 7 projektów. Wśród nich znalazł się projekt dr Aleksandry Jaworskiej z Uniwersytetu Warszawskiego, badającej spektroskopię SERS - technikę, która może pomóc we wczesnym wykrywaniu mutacji genowych, prowadzących m.in. do powstawania czerniaka czy nowotworów jelita grubego. Z kolei dr Urszula Doboszewska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, będzie poddawać analizie rolę cynku w rozwoju i terapii padaczki. Najwyższe dofinansowanie dla projektów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych wyniosło 486 tys. zł i kwotę taka otrzyma m.in. dr Marta Marecka z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadząca prace z zakresu zróżnicowania przyswajalności i łatwości nauki języków obcych.

"Kontakt z innym otoczeniem niż to, w którym się kształciliśmy i zdobywaliśmy pierwsze doświadczenia, jest niezwykle wartościowy tak dla pojedynczych naukowców, jak i dla całej polskiej nauki. Im wcześniej rozpocznie się proces nawiązywania współpracy z innymi ośrodkami, tym większa szansa na tworzenie się dużych i różnorodnych zespołów badawczych w przyszłości - a na takich zespołach opiera się współczesna nauka. Jednak przeprowadzka do innego miasta czy kraju to duży wysiłek organizacyjny i finansowy. Naszym zadaniem jest wsparcie najbardziej obiecujących naukowców w tym trudnym, ale kluczowym etapie rozwoju ich kariery."- stwierdza, komentując wyniki konkursów, prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

MW

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Więcej na temat:naukowiec

Zobacz również

  • Zabrze: ruszyła największa w Polsce maszyna do sortowania paczek

    Rzadziej piszemy listy, ale częściej otrzymujemy przesyłki. Uruchomiona w Zabrzu nowoczesna maszyna przyjmie 12 tysięcy paczek na godzinę i 2,5 mln paczek miesięcznie. Dzięki niej nawet podczas... więcej