RER1020

RER1020 Developing Radiotracer Techniques and Nuclear Control Systems for the Protection and Sustainable Management of Natural Resources and Ecosystems to jeden z największych projektów regionalnych IAEA. W jego realizacji uczestniczy 37 krajów: Albania, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czeska, Dania, Estonia, Francja, Gruzja, Niemcy, Grecja, Węgry, Włochy, Kazachstan, Kirgistan, Łotwa, Litwa, Malta, Czarnogóra, Norwegia, Polska, Portugalia, Republika Mołdawii, Federacja Rosyjska, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Tadżykistan, Macedonia, Turcja, Uzbekistan. Koordynatorem w latach 2018-2021 jest polskie Laboratorium Jądrowych Technik Diagnostycznych Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej IChTJ.

Zdjęcie

Zdj. Ilustracyjne / inf. prasowa /&nbsp
Zdj. Ilustracyjne / inf. prasowa
/ 

Projekt jest realizowany poprzez utworzoną w 2016 r. infrastrukturę badawczą - Laboratorium Jądrowych Technik Diagnostycznych (LJTD). Jest to kompleks o powierzchni 1200 m kw. od początku planowany jako międzynarodowe laboratorium badawcze. Wyposażone jest m.in. w system izotopowego badania szczelności, badań radioznacznikowych, systemy gamma spektrometryczne do badań radioznacznikowych, mikroskop elektronowy, spektrometr masowy i XRF.

To jedyne w kraju i jedno z nielicznych w Europie laboratoriów wykorzystujących techniki otwartych źródeł promieniotwórczych w diagnostyce procesów i obiektów przemysłowych. Pracownia Technik Jądrowych prowadzi badanie obiektów przemysłowych w zakresie dynamiki przepływów i innych parametrów technologicznych, syntezę nowych radioznaczników o różnych właściwościach fizykochemicznych oraz rozwija procesy hydrometalurgiczne w celu ługowania miedzi i metali krytycznych z rud, koncentratów i odpadów poflotacyjnych dla przemysłu miedziowego przy użyciu radioznaczników.

Reklama

W Laboratorium prowadzona jest współpraca chemików z Polski ze Zjednoczonym Instytutem Badań Jądrowych w Dubnej, z którym prowadzi trzy wspólne projekty badawcze. Jeden z dwóch oddelegowanych do pracy w Dubnej naukowców - dr hab. Andrzej Pawlukojć utworzył bliźniacze do pracowni chemicznych metod syntezy materiałów funkcjonalnych laboratorium w ZIBJ, w którym będzie pracowało kilka osób z Polski reprezentujących instytuty i uczelnie z Warszawy, Szczecina, Wrocławia i Torunia.

Wchodząca w skład Laboratorium Pracownia Jądrowych Metod Analizy Obiektów Historycznych wykonuje analizy składu pierwiastkowego zabytków historycznych z zastosowaniem instrumentalnej analizy aktywacyjnej (INAA), spektrometrii gamma i rentgenowskiej analizy fluorescencyjnej (XRF) w analizie obiektów zabytkowych i archeologicznych. Laboratorium prowadzi też proces dekontaminacji mikrobiologicznej obiektów papierowych przy wykorzystaniu wiązki elektronów. 

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Więcej na temat:projekt | badania | rozwój

Zobacz również

  • Łódzka fabryka innowacji

    Łódzka – największa na świecie – należąca do P&G fabryka Gillette zajmuje 190 tys. m2, czyli powierzchnię równą 27 boiskom piłkarskim, zatrudnia 1200 osób, nie generuje odpadów i wciąż... więcej