Ruszył program INNOMOTO

Piątek, 16 września 2016 (09:18)

Ogłoszono termin naboru wniosków do sektorowego programu INNOMOTO, wspierającego sektor automotive. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi w programie 20 mln zł.

Prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju program INNOMOTO ma budżet wartości 250 mln zł. Środki te są przeznaczone dla przedsiębiorców bądź konsorcjów sektora motoryzacyjnego. Dofinansowanie może objąć prace badawcze, badania przemysłowe, prace rozwojowe lub wdrożenia i programy pilotażowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych w każdym zgłaszanym projekcie wynosi 1 mln zł. Wsparcie jest kierowane do projektów wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje, dotyczące innowacji Program finansowany jest ze środków w ramach działania 1.2. "Sektorowe programy B+R"  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Rozwój (POIR).

Reklama

Wnioski  projektowe należy składać w terminie od 5 października do 21 listopada 2016 r.

MW

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Odważni prawnicy zyskują przewagę dzięki nowym technologiom

    Prawnicy korzystający z nowych technologii są bardziej konkurencyjni oraz zyskują wyższą rentowność. Są również bardziej otwarci na kolejne wyzwania zawodowe. Z drugiej strony nie wszyscy prawnicy... więcej