Ruszył program INNOship

Wtorek, 13 lutego 2018 (09:00)

Związek Pracodawców Forum Okrętowe oraz NCBiR uruchomiły program sektorowy INNOship nastawiony na innowacyjne rozwiązania w przemyśle okrętowym oraz w branżach sprzętu i wyposażenia. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wyłonionych w ramach I konkursu INNOship to 120 mln zł. Wnioski można składać od 30 kwietnia do 29 czerwca 2018 r.

Zdjęcie

Ruszył program INNOship nastawiony na innowacyjne rozwiązania w przemyśle okrętowym /© Glowimages
Ruszył program INNOship nastawiony na innowacyjne rozwiązania w przemyśle okrętowym
/© Glowimages

Członkami Związku Pracodawców są stocznie produkcyjne i remontowe, dostawcy usług, kooperanci i producenci wyposażenia okrętowego oraz firmy i instytucje aktywne w branży przemysłu stoczniowego. Jego członkowie w 2017 roku złożyli w Narodowym Centrum Badan i Rozwoju wniosek o ustanowienie programu sektorowego wraz ze studium jego wykonalności. Obecnie program INNOship, będący efektem tego wniosku, został uruchomiony przez Związek Pracodawców i NCBiR. Jego celem jest wzrost konkurencyjności polskiego sektora stoczniowego w perspektywie roku 2023. Celami szczegółowymi są: wzrost innowacji produktowej i technologicznej w polskim sektorze stoczniowym, który ma zostać osiągnięty poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań takich jak: nowe technologie, nowe metody i procedury oraz produkty opracowane podczas realizacji programu sektorowego; zwiększenie aktywności podmiotów z sektora stoczniowego w zakresie działalności badawczo-rozwojowej, realizowane poprzez finansowe wsparcie dla projektów innowacyjnych przedsiębiorstw sektora. W tym wypadku współfinansowanie prac badawczych i technologii oraz produktów rozwojowych może otworzyć nowe możliwości rozwoju wewnętrznego i ekspansji dla polskich przedsiębiorstw w sektorze stoczniowym, co pozwoli na zwiększenie ich konkurencyjności i pozyskiwanie zleceń w nowych niszach rynkowych.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania Programu sektorowego INNOship to:

Reklama

- Nowoczesne metody i narzędzia wspierające proces projektowania oraz eksploatacji jednostek pływających.

- Rozwój i wdrożenie nowoczesnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz spełniających aktualne i przyszłe normy środowiskowe form zasilania w energię dla jednostek pływających wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

- Prototypowe konstrukcje i obiekty pływające oraz inne obiekty techniczne wraz z wyposażeniem wdrażające najnowsze rozwiązania konstrukcyjne, przeznaczone dla różnych zastosowań i typów żeglugi oraz dla gospodarczego wykorzystania zasobów morza.

- Opracowanie prototypowych, nowatorskich konstrukcji obiektów nabrzeża oraz technologii do tych obiektów wspierających działalność stoczniową.

- Opracowanie i weryfikacja w skali demonstracyjnej nowoczesnych, horyzontalnych technik wytwarzania w działalności stoczniowej.

Konkurs INNOship adresowany jest do przedsiębiorstw składających wniosek o dofinansowanie samodzielnie lub działających w konsorcjum. Dofinansowane mogą być tylko projekty realizowane poza woj. mazowieckim (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Azoty szukają innowacji

    Inżynieria materiałowa, magazynowanie energii, tworzyw sztucznych i fine chemicals - to obszary w których Grupa Azoty wraz z akceleratorem FundingBox poszukiwać będą nowoczesnych technologii.... więcej