Ruszyły doktoraty wdrożeniowe

Wtorek, 28 listopada 2017 (09:00)

Ustawy o innowacyjności, doktoraty wdrożeniowe i nowe programy NCBR to dorobek resortu nauki i szkolnictwa wyższego w ciągu ostatnich dwóch lat - tak podsumował je wicepremier Jarosław Gowin w czasie inauguracji programu doktoratów wdrożeniowych.

Zdjęcie

Uroczyste uruchomienie programu doktoratów wdrożeniowych na PW (fot. MNiSW) /&nbsp
Uroczyste uruchomienie programu doktoratów wdrożeniowych na PW (fot. MNiSW)
/ 

Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, zainaugurował program doktoratów wdrożeniowych na Politechnice Warszawskiej. 377 młodych badaczy w ramach tej inicjatywy rozpoczęło od października studia doktoranckie jako wdrożeniowe. Będą je prowadzić pod kontrola dwóch opiekunów - uczelnianego i z przedsiębiorstwa i opracowywać rozwiązania istotne dla konkretnych firm. Pobierać mają pensję złożoną z dwóch składników - jednego, pochodzącego od firmy i drugiego z resortu nauki, przy czym ten drugi jako stypendium ma wynosić 2450 zł. Można go będzie otrzymywać przez 4 lata. Do tej pory udział w programie zgłosiło 230 przedsiębiorstw. Doktoraty wdrożeniowe, według wicepremiera mają być prowadzone "na unikalnie wysokim poziomie" i realizowane na najlepszych jednostkach naukowych. Nowy program ma być wielką szansą dla nauki i gospodarki bowiem uczelnia dostanie dofinansowanie i zacieśnienie kontaktów z gospodarką, zaś przedsiębiorca otrzymuje ulgi, patenty i "zostawia z tyłu konkurencję". Zyskuje także doktorant, otrzymując stypendium.

Jak dodał wiceminister nauki, Piotr Dardziński, na 230 przedsiębiorstw biorących udział w programie, aż 180 należy do sektora małych i średnich przedsiębiorstw, co jest "dobrą informacją" bowiem oznacza, że takie firmy dostrzegają potencjał polskiej nauki. Większość doktorantów ma realizować programy w zakresie nauk technicznych (250 osób), ale stypendia trafiły też do 40 przedstawicieli nauk technicznych.

Reklama

Według rektora Politechniki Warszawskiej prof. Jana Szmidta, kierującego Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich doktoraty wdrożeniowe, mające rozwiązywać problemy przedsiębiorstw "były zawsze naszym marzeniem", lecz nie zawsze istniały sprzyjające okoliczności do ich realizacji.

Jak powiedział w trakcie inauguracyjnego przemówienia Jarosław Gowin, współpraca nauki i przemysłu jest obecnie jednym z filarów strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Pozostałymi dwoma są "Konstytucja dla nauki" i jej społeczna odpowiedzialność. Jak zauważył przez ostatnie 2 lata Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło 110 konkursów na łączną sumę alokacji 12,8 mld zł. Ma zostać także nową ustawą stworzona sieć badawcza Łukasiewicza na bazie zreformowanych instytutów badawczych.

Gowin stwierdził także, iż MNiSW wdrożyło obowiązującą od stycznia ustawę o innowacyjności, zwiększającą nakłady na badania i rozwój, które można odliczyć od podatków. Dla firm MSP oraz mikroprzedsiębiorców odliczenia te mogą sięgać do 50 proc.

Nowa, druga - podpisana właśnie przez prezydenta - ustawa o innowacyjności oznacza zaś zwiększenie wysokości ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową w niektórych wypadkach do 100 proc.

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Odważni prawnicy zyskują przewagę dzięki nowym technologiom

    Prawnicy korzystający z nowych technologii są bardziej konkurencyjni oraz zyskują wyższą rentowność. Są również bardziej otwarci na kolejne wyzwania zawodowe. Z drugiej strony nie wszyscy prawnicy... więcej