Szybka ścieżka na projekty badawczo-rozwojowe dla MSP

Konkurs jest skierowany do firm MSP, przy czym dofinansowywane mogą być projekty realizowane poza woj. mazowieckim. Jest on bowiem przeznaczony dla regionów słabiej rozwiniętych. Wartość budżetu konkursu wynosi 700 mln zł.

Zdjęcie

Szybka ścieżka na projekty badawczo-rozwojowe dla MSP /Monkey Business Images /© Glowimages
Szybka ścieżka na projekty badawczo-rozwojowe dla MSP
/Monkey Business Images /© Glowimages

Termin naboru wniosków to okres 1 marca – 30 maja 2018 r. (do godz. 16:00), a całe postępowanie podzielone jest na 3 miesięczne rundy. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty oparte na pracach badawczo-rozwojowych realizowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa, pracach przedwdrożeniowych oraz usługach doradczych przy tych pracach. Dofinansowanie jest zależne od projektów – najniższy poziom, bo 50 proc. kosztów kwalifikowanych mają projekty oparte na usługach doradczych, zaś najwyższy – prace przedwdrożeniowe, gdzie dofinansowanie może sięgnąć 90 proc. kosztów kwalifikowanych. Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania. Może ono wynieść 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe; 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe oraz  200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe. Maksymalna wartość projektu obejmującego usługi doradcze wynosi 2 mln euro.

Reklama

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Odważni prawnicy zyskują przewagę dzięki nowym technologiom

    Prawnicy korzystający z nowych technologii są bardziej konkurencyjni oraz zyskują wyższą rentowność. Są również bardziej otwarci na kolejne wyzwania zawodowe. Z drugiej strony nie wszyscy prawnicy... więcej