TAURON tworzy nowy model współpracy z naukowcami

Poniedziałek, 23 stycznia 2017

Nowy model współpracy z instytucjami badawczymi i szkołami wyższymi - taki jest wynik warsztatów spółek Grupy Tauron z przedstawicielami instytutów badawczych i władzami Wydziałów Elektrycznych i Energetycznych politechnik.

Zdjęcie

Grupa Tauron jest największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej w Polsce / inf. prasowa /&nbsp
Grupa Tauron jest największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej w Polsce / inf. prasowa
/ 

Jak powiedział Kamil Kamiński, wiceprezes zarządu ds. zarządzania korporacyjnego Tauron Polska Energia, warsztaty, które odbywały się w dniach 19-21 stycznia miały na celu określenie nowych trendów w innowacyjnym biznesie oraz zapobieganie powstawaniu luki kompetencyjnej. Miał też "dać szansę pozyskać oraz wykreować kapitał ludzki, który będzie miał świadomość wyzwań energetyki jutra".

Są to trzecie warsztaty, jakie Tauron prowadzi z instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi, zaś ich poprzednie dwie edycje skoncentrowano na uruchamianym właśnie Programie Badawczym Sektora Elektroenergetycznego (PBSE) oraz wspólnych projektach w ramach PSBE. Wypracowano więc, w pierwszym etapie współpracy, założenia merytoryczne, które odpowiadały wyzwaniom przez jakim stoi i prawdopodobnie będzie stała Grupa Tauron oraz na ich podstawie Agendę Badawczą PSBE. Z kolei w trakcie drugich warsztatów w ramach agendy stworzono wspólne projekty, ustalono zasady ich realizacji oraz współpracy, tak, aby były one zgodne z regulacjami Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), uruchamiające środki na programy sektorowe.

Reklama

"Celem warsztatów stało się wykreowanie nowego modelu współpracy pomiędzy nauką a przemysłem, który to model odpowiadałby na bieżące i przyszłe potrzeby w zakresie rozwoju działalności spółek Grupy Tauron, a jednocześnie zapewniał optymalne wykorzystanie ogromnego potencjału innowacyjności tkwiącego w polskiej nauce" - mówi Jarosław Broda, wiceprezes zarządu ds. zarządzania majątkiem i rozwoju Tauron Polska Energia.

W ramach pierwszego konkursu PBSE, uruchomionego we wrześniu 2016 roku i zamkniętego 20 stycznia br., Grupa Tauron przygotowała i złożyła 20 wniosków o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych.

Dla Grupy Tauron współpraca z instytucjami naukowymi i szkołami wyższymi jest bardzo istotna, biorąc pod uwagę działania innowacyjne oraz badawczo-rozwojowe. Sfera Open Innovation i wywodzące się z niej małe start-upy tworzą wiele innowacji istotnych dla sektora energetycznego, co zostało stwierdzone m.in. w przyjętej we wrześniu 2016 r. "Strategii Grupy TAURON na lata 2016-2025".

Obecnie Tauron Polska Energia S.A. to spółka holdingowa w grupie kapitałowej zajmująca się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Cała grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni Polski, jest największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej.

MW

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Kredyt na innowacje technologiczne. 350 mln zł do wzięcia

    Ruszyła pierwsza z sześciu rund naboru wniosków o dofinansowanie z „Kredytu na innowacje technologiczne” (PO IR 2014 – 2020). Na wsparcie Banku Gospodarstwa Krajowego mogą liczyć małe, mikro i... więcej