Tauron wdraża Strategiczną Agendę Badawczą

Piątek, 1 grudnia 2017 (10:00)

Tauron opracował i wdrożył Strategiczną Agendę Badawczą - pierwszy w polskiej energetyce dokument, opisujący kierunki rozwoju innowacji.

Zdjęcie

Tauron wdraża Strategiczną Agendę Badawczą /123RF/PICSEL
Tauron wdraża Strategiczną Agendę Badawczą
/123RF/PICSEL

Agenda została podzielona na cztery obszary:

* klient i jego potrzeby,

Reklama

* inteligentne usługi sieciowe,

* energetyka rozproszona,

* niskoemisyjne technologie wytwarzania.

Dla każdego obszaru utworzono odrębny portfel projektów, w ramach których określono kluczowe wyzwania, cele rozwojowe oraz obszary badawcze. Ma to wesprzeć proces wyboru konkretnych projektów i odrzucenia innych, jak również pozwoli na optymalną alokację zasobów finansowych.

Cała strategia Grupy Tauron zakłada, że w 2025 roku 25 proc. przychodów będzie pochodzić z nowych biznesów. To właśnie rozwój obszarów innowacji i badań ma być narzędziem do osiągnięcia tego celu. Zdecydowano o przeznaczeniu corocznie minimum 0,4 proc. skumulowanych przychodów całej Grupy na ten właśnie obszar. Według Filipa Grzegorczyka, prezesa Tauron Polska Energia, Strategiczna Agenda Badawcza ma być swoistą "mapą drogową" obszaru badań, rozwoju i innowacji. "SAB wskazuje zarówno na wyzwania, jak i na szanse stojące przed Grupą, określając przy tym, gdzie upatrujemy nowych biznesów w jakie chcielibyśmy się angażować i jaką mamy długofalową wizję rozwoju innowacji w Grupie" - dodaje prezes.

Nowe rozwiązania technologiczne mają być rozwijane w ramach projektów wewnętrznych, a także z udziałem partnerów biznesowych i środowiska naukowego. Pogłębiona będzie współpraca z dostawcami technologii oraz know-how, czyli zarówno z dużymi koncernami przemysłowymi jak i małymi firmami - głównie startupami. Według Jarosława Brody, wiceprezesa Tauron Polska Energia ds. zarządzania majątkiem i rozwoju pierwszy portfel SAB dotyczy Inteligentnych Usług Sieciowych, obejmując narzędzia do zarządzania energią, technologie  pozyskania i przetwarzania danych oraz usługi komunikacyjne. Już obecnie Grupa prowadzi 9 projektów badawczo-rozwojowych dotyczących tej tematyki, zaś przygotowywane są trzy kolejne projekty badawczo-rozwojowe dotyczące Smart Home, Smart City i magazynowania energii.

Zakres pierwszego portfela wyznaczają trzy cele rozwojowe, podzielone na konkretne obszary badawcze:

- Zarządzanie Istniejącą Infrastrukturą Sieciową (m.in. Automatyczna operatywność sieci elektroenergetycznej i ciepłowniczej oraz cyberbezpieczeństwo i ochrona danych pomiarowych);

- Rozwój Inteligentnej Infrastruktury Sieciowej (m.in. Integracja generacji rozproszonej z siecią elektroenergetyczną i ciepłowniczą, aktywne monitorowanie i diagnostyka sieci elektroenergetycznych);

- Nowe Biznesy na Bazie Inteligentnej Infrastruktury (m.in. rozwój produktów i usług na bazie IoT, Efektywne Ekonomicznie Systemy magazynowania energii).

Wszystkie zadania znajdujące się w portfelu obejmują zwiększenie niezawodności bezpieczeństwa oraz jakości dostaw energii elektrycznej i ciepła. Ma to się odbywać poprzez rozwój nowoczesnych technologii w obszarze diagnostyki, automatyzacji i digitalizacji procesów zarządczych. Tworzone będą także nowe usługi dotyczące inteligentnych budynków, inteligentnych miast, czy zarządzania energią.

Tauron prowadzi obecnie takie projekty badawczo - rozwojowe jak m.in. MdM - Platforma zarządzania danymi z zaawansowanej infrastruktury pomiarowej, ZSDS - Zintegrowany System Diagnostyki Sieciowej czy ESS - System bezprzerwowego zasilania odbiorców w sieciach dystrybucyjnych.

Prowadzone są także trzy projekty - wewnętrzny ProMoc oraz współfinansowane z unijnego programu Horizon2020: ICP4life i Utilitiee. ProMoc ma służyć wypracowaniu rozwiązań do wprowadzenia nowej usługi redukującej zapotrzebowanie na energię elektryczną. Dotyczy ona zarządzania mocą, obejmując wszystkich głównych aktorów rynku jak: klienta, firmy energetycznej kupującej energię elektryczną oraz podmiotu zarządzającego bezpieczeństwem krajowego systemu energetycznego. Z kolei ICP4life zakłada powstanie zintegrowanej platformy współpracy do projektowania, rozwoju i świadczenia usług dla firm w szczególności z sektora MŚP, zaś Utilitiee ma na celu rozwój narzędzi wykorzystujących najnowsze techniki komunikacyjne, co pozwoli zaangażować konsumentów w działania na rzecz efektywności energetycznej.

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Więcej na temat:Agenda | badania

Zobacz również

  • Łódzka fabryka innowacji

    Łódzka – największa na świecie – należąca do P&G fabryka Gillette zajmuje 190 tys. m2, czyli powierzchnię równą 27 boiskom piłkarskim, zatrudnia 1200 osób, nie generuje odpadów i wciąż... więcej