Trzy polskie konsorcja w pierwszej fazie Teaming for Excellence

Piątek, 14 kwietnia 2017 (10:00)

Trzy konsorcja z udziałem grup z Polski znalazły się w należącym do programu Horizon 2020, pierwszym etapie konkursu Teaming for Excellence. Otrzymają one 400 tys. euro na opracowanie szczegółowych biznesplanów centrów doskonałości, które miałyby powstać w Polsce.

Zdjęcie

Trzy polskie konsorcja w pierwszej fazie Teaming for Excellence /123RF/PICSEL
Trzy polskie konsorcja w pierwszej fazie Teaming for Excellence
/123RF/PICSEL

Teaming for Excellence to jeden z trzech głównych instrumentów unijnej inicjatywy "Upowszechnianie doskonałości, poszerzanie uczestnictwa", stanowiącej część programu Horizon2020. Jego celem jest stworzenie nowych centrów doskonałości oraz wzmacnianie już powstałych przez tworzenie konsorcjów z najlepszymi ośrodkami naukowymi w Europie.

Konsorcja, które otrzymały unijne wsparcie w programie to: Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy, należące do Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, i jest  koordynowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Drugie konsorcjum to Centre of Excellence in Multifunctional Materials for Industrial and Medical Applications, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, zaś trzecie - Centre of Excellence for nanophotonics, advanced materials and novel crystal growth-based Technologies, należy do Uniwersytetu Warszawskiego i Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, a jest koordynowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Reklama

Komisja Europejska dokonała wyboru 30 spośród złożonych 208 projektów. W pierwszej, trwającej 12 miesięcy fazie konkursu, wybrane konsorcja otrzymają po 400 tys. euro, na opracowanie szczegółowego biznesplanu działania centrów doskonałości, jakie zamierzają zbudować. Pieniądze te można przeznaczyć na organizacje szkoleń, wizyt studyjnych oraz administrację. W późniejszej drugiej fazie konkursu, zwycięzcy pierwszego etapu będą mieli 7 lat na wdrożenie biznesplanów opracowanych w części pierwszej. Cały budżet Teaming for Excellence, jaki przeznaczyła na ten program Komisja Europejska, wynosi 816 mln euro.

MM

 

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Więcej wody dzięki zaawansowanym technologiom

    W sytuacji narastającego ocieplenia klimatu i towarzyszących mu anomalii w postaci powodzi i długotrwałych susz dostęp do źródeł czystej wody ma coraz większe znaczenie, tym bardziej że szybko... więcej