W konsorcjum Europejskiego Instytutu Technologii będzie UW.

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił zwycięzcę ogólnoeuropejskiego konkursu Food4Future- EIT Food. W konsorcjum zwycięskim znajdą się także uczeni z Uniwersytetu Warszawskiego.

Zdjęcie

EIT Food stworzy system innowacji w obszarze żywności / inf. prasowa /&nbsp
EIT Food stworzy system innowacji w obszarze żywności / inf. prasowa
/ 

EIT stworzy Wspólnotę Wiedzy i Innowacji (Knowledge and Innovation Community, KIC) w zakresie żywności, która ma umożliwić budowę zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności. Zwycięskie konsorcjum składa się z 50 partnerów z krajów UE i stowarzyszonych z Unią, obejmując instytuty badawcze, uniwersytety oraz przedsiębiorstwa. Jego celem jest zmiana sposobów produkcji, dystrybucji oraz konsumpcji żywności; zaś partnerzy w ciągu najbliższych siedmiu lat zainwestują łącznie w konsorcjum 1,2 mld euro oraz skorzystają z 400 mln euro dotacji przekazanych przez EIT. "Konsorcjum EIT Food stworzy przyszły program nauczania dla studentów i specjalistów w obszarze żywności, który będzie siłą napędową innowacji i tworzenia nowych przedsiębiorstw. Umożliwi to branży spożywczej, która w Europie odpowiada za 44 milionów miejsc pracy, osiągnięcie przewag konkurencyjnych" - twierdzi Peter van Bladeren, wiceprezes Nestec, pełniący funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej EIT Food.

EIT Food ma stworzyć system innowacji w obszarze żywności, co według dr. Ellen de Brabander, starszego wiceprezesa PepsiCo, ma spowodować, że 60 proc. europejskich konsumentów osiągnie w 2030 roku poziomy odżywiania zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i  organów europejskich, obejmujące owoce i warzywa, produkty pełnoziarniste i białka, a także zmniejszenie spożycia soli, cukru i tłuszczów nasyconych. "Dodatkowo, zmniejszymy wolumen odpadów żywnościowych o 50% w ciągu 10 lat." - zauważa de Brabander.

Reklama

Konsorcjum ma stworzyć międzynarodowe programy wymiany studentów oraz interdyscyplinarny kierunek studiów magisterskich dotyczących systemu żywności, prowadzonych pod marką EIT. Pod marką MOOCS (Massive Open Online Courses) oraz SPOCS (Specialized Private Online Courses) mają być także szkoleni specjaliści w zakresie żywności

EIT Food utworzy 4 programy wsparcia projektów innowacyjnych:

1. Spersonalizowana zdrowa żywność (Food Connects Assistant),

2. Cyfryzacja systemu żywności (The Web of Food),

3. Rozwój łańcucha dostaw napędzanego przez konsumentów oraz wdrażanie nowych technologii w rolnictwie, przetwórstwie i sprzedaży detalicznej żywności (Your Fork2Farm),

4. Efektywne wykorzystanie zasobów, przekształcające liniowy model produkcji-konsumpcji odpadów w model okrężnej biogospodarki (The Zero Waste Agenda).

Nowa instytucja będzie posiadać centralę w Belgii i będzie rozwijana w oparciu o pięć centrów kolokacji (Co-Location Centres, CLC), których zadaniem będzie pobudzanie innowacyjności i zaangażowania konsumentów na poziomie regionalnym. Centra znajdą się w:Leuven (Belgia, Francja, Szwajcaria), Monachium (Niemcy, Holandia), Reading (Wielka Brytania,Islandia, Irlandia), Warszawie (Polska, Finlandia) i Madrycie (Hiszpania, Włochy, Izrael). EIT Food współpracuje z dużą grupą partnerów sieciowych i będzie szczególnie aktywne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym w Czechach, na Węgrzech, Litwie i w Słowenii.

"Warszawa została wybrana na siedzibę CLC jako jedno z najszybciej rozwijających się centrów biznesowych w Europie oraz ważny ośrodek naukowy ulokowany w nowych krajach członkowskich UE. EIT Food będzie wykorzystywać szanse innowacyjne w innych krajach tego regionu, jednocześnie korzystając z potencjału ekosystemów innowacji w Finlandii, Szwecji i Danii" - mówi dyrektor CLC North-East, prof. Krzysztof Klincewicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

"EIT Food będzie współpracować z pokrewnymi branżami, w celu przyspieszenia wdrażania nowych technologii w obszarze żywności, jednocześnie stymulując rozwój nowych firm za pośrednictwem dedykowanych programów coachingowych i inwestycyjnych, takich jak  klub start-up-ów RisingFoodStars, czy fundusz inwestycyjny SeedInvest" - zauważa prof. Thomas Hofmann, prorektor Uniwersytetu Technicznego w Monachium, koorydnator wniosku EIT Food

Partnerzy CLC North-East obejmują firmy regionalne (Valio, Maspex Wadowice Group i Raben Group) oraz znaczące instytucje naukowe (Uniwersytet w Helsinkach, Uniwersytet Warszawski, VTT Technical Research Centre of Finland, Polska Akademia Nauk).

MW


Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Azoty szukają innowacji

    Inżynieria materiałowa, magazynowanie energii, tworzyw sztucznych i fine chemicals - to obszary w których Grupa Azoty wraz z akceleratorem FundingBox poszukiwać będą nowoczesnych technologii.... więcej