Zostanie utworzona Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Sejmowa komisja edukacji, nauki i młodzieży zarekomendowała przyjęcie rządowego projektu utworzenia Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Agencja ma ułatwić umiędzynarodowienie polskiej nauki i „wspierać wymianę akademicką pracowników naukowych i dydaktycznych”.

Zdjęcie

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zostanie wkrótce utworzona /© Glowimages
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zostanie wkrótce utworzona
/© Glowimages

Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego przygotował projekt ustawy o NAWA, który - z kilkoma poprawkami - zaaprobowała sejmowa komisja. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ma inicjować programy wspierające umiędzynarodowienie polskich uczelni, programy stypendialne dla cudzoziemców oraz programy wspierania wymiany akademickiej pracowników naukowych i dydaktycznych. Agencja ma się także zająć upowszechnianiem informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego, nauki oraz propagowaniem języka polskiego za granicą. Inne resorty czy jednostki samorządu terytorialnego będą mogły powierzyć NAWA obsługę własnych programów stypendialnych.

Jak stwierdza relacjonująca posiedzenie Komisji Polska Agencja Prasowa, część posłów, zwłaszcza opozycyjnych, wyraziła zastrzeżenia w kwestii składu osobowego Rady Agencji, która ma nią zarządzać, bowiem z 9 członków Rady, sześciu jest przedstawicielami ministerstw. Rada Agencji ma poza zarządzaniem NAWA, także opiniować działalność Agencji i proponować jej kierunki działania i rozwoju. Resort Nauki i Szkolnictwa Wyższego jednak nie zamierza zmienić tego zapisu.

Reklama

MM

Artykuł pochodzi z kategorii: Innowacje - Wiadomości

Zobacz również

  • Odważni prawnicy zyskują przewagę dzięki nowym technologiom

    Prawnicy korzystający z nowych technologii są bardziej konkurencyjni oraz zyskują wyższą rentowność. Są również bardziej otwarci na kolejne wyzwania zawodowe. Z drugiej strony nie wszyscy prawnicy... więcej